Tandläkarförbundet besöker nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Den 17 april besökte förbundets ordförande Chaim Zlotnik och utredaren Kalle Brandstedt Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet.

Foto: Colourbox.

Under besöket presenterad förbundets representanter olika aspekter av vad som utgör och påverkar de behov av tandvård som finns hos Sveriges befolkning. Utifrån de aspekter som förbundet lyfte fördes sedan en dialog med medarbetare från Prioriteringscentrum. Bland andra deltog Lars Sandman, professor med inriktning mot organisationsetik inom hälso- och sjukvården samt Thomas Davidsson, docent inom utvärdering och hälsoekonomi.

Prioriteringscentrum erbjuder handledning, kunskapsstöd och metodstöd till regioner/landsting, kommuner och verksamheter som planerar att starta eller redan bedriver ett prioriteringsarbete.

Läs mer om Prioriteringscentrum

Nyheter

Nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar varje år ut pris som tilldelas författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, utgivet något av de två senaste kalenderåren – vi kallar det även för priset för bästa avhandling.

Genom priset vill vi uppmärksamma och lyfta fram betydelsen av odontologisk forskning, dess internationella karaktär och samtidigt stimulera till fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Nominera kandidat senast 3 juni. Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen lagts fram. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden och därefter utser Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse  pristagaren. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2019.

Skicka din nominering till:
Stipendienämnden

Frågor om priset besvaras av Stipendienämndens ordförande:

Nyheter

Dag två på konferensen ”Vetenskap och klinik i samverkan” pågår

Programmet under dag två, fredag den 5 april

08.30 – 09.00
Svenska Tandläkare-Sällskapet sammanfattar dag ett

09.00 – 09.40
Hur överbryggar vi mellan klinik, forskning och industri?
Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo

09.45 – 10.20
KOF Syd: Projekt och principer
Dan Ericson, professor Kariologi, samordnare Klinisk odontologisk forskning – KOF Syd, Malmö.

10.20 – 10.50
Kaffepaus

10.50 – 11.25
Praktikbaserat forskningsnätverk – Kan man lämna kvar karies under fyllningen?
Annika Julihn, med dr/specialist Pedodonti, Akademiskt barntandvårdscentrum, Stockholm och Hans Sandberg, allmäntandläkare/med dr, Trosa.

11.30 – 12.00
Kartläggning av tandläkares och tandhygienisters uppfattning om kunskapsbehov inom tandvården
Thomas Jacobsen, ordförande för regionalt programområde tandvård i Västra sjukvårdsregionen och Ulla Wide, leg psykolog, docent Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa Inst. Odont, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30
Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att öppna ”elfenbenstornens portar”? Erfarenheter och tips på vägen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna, Gunnel Håkansson, Ordf Nationellt programområde Tandvård, Per Vult von Steyern, professor Oral Protetik, Malmö Universitet, Pernilla Larsson Gran, specialist Oral Protetik, FTV Östergötland, Thomas List, professor, Malmö Universitet, Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo, Lars GahnbergCyril MeyerovitzJohn Gabbay och Andrée Le May.

14.30 – 15.30
Kaffe inkl speed-dating där elfenbenstornens portar öppnas
Möjlighet för kliniker och forskare att mötas och diskutera samverkan.

15.30 – 16.00
Återkoppling på speed-datingen samt avslutning

Jon E. Dahl, VD NIOM och professor vid universitetet i Oslo föreläser.
Nyheter

Idag börjar konferensen ”Vetenskap och klinik i samverkan”

Under två dagar, 4-5 april, samlas nationella och internationella föreläsare i Malmö för att delta i konferensen "Vetenskap och klinik i samverkan".

Per Vult von Steyern från Svenska Tandläkare-Sällskapet inledningstalade i morse i en fullsatt konferenslokal. Syftet med forskningskonferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Arrangörer är Svenska Tandläkare-Sällskapet och Nationellt forum för Odontologisk forskning.

Programmet under den första dagen (4 april):

10.10 – 11.00
Beyond the bridge: the craft of building practice from knowledge
John Gabbay och Andrée Le May, Professors, United Kingdom.

11.05 – 11.55
Bringing Clinicians and Researchers Together
Cyril Meyerovitz, professor, regionchef för forskningsnätverket National Dental Practice-Based Research Network, NorthEast Division, USA.

13.00 – 13.30
SkaPa: Lars Gahnberg, professor, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) Karlstad.

13.35 – 14.30
Möjligheten att bedriva klinisk forskning, eget/andras incitament och finansiering
Göran Friman, med dr/privattandl/bedömningstandl, Karlstad
Julia Lam, doktorand/tandl, Malmö univ/FTV Skåne, Hässleholm
Aida Ajan, doktorand/ST-tandl käkkirurgi, Linköping
Maria Skalsky-Jarkander, spec. Pedodonti/privattandl, Stockholm
Bengt Franzon, doktorand, tandl, Malmö/Stockholm

14.35 – 15.15
Etik i klinisk forskning
Margareta Molin Thorén, professor Oral protetik, Umeå.

15.45 – 17.00
Viktigt på riktigt. Patientens och behandlarens röst i forskningen
Sofia Tranaeus, professor, avdelningschef, SBU, Stockholm.
Metodologi, vad ska man tänka på när man ägnar sig åt klinisk forskningsverksamhet?
Helena Domeij, projektledare SBU, Stockholm.

Nyheter

Ny styrelse i Svenska Tandläkare-Sällskapet

Vid årsskiftet fick Svenska Tandläkare-Sällskapet Riksstämmenämnd ny ordförande, Hans Sandberg som efterträder Andreas Cederlund. Andreas ingår fortfarande i Riksstämmenämnden.

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsen förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier, främjar odontologisk fortbildning, arrangerar den årliga Odontologiska Riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material.

Läs mer om Svenska Tandläkare-Sällskapet här.

Nyheter

Boka din plats på forskningskonferensen

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens genomförs för andra gången och äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö.

Årets tema är Vetenskap och klinik i samverkan. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Nu är anmälan öppen och vi hälsar välkomna till två innehållsrika dagar!

Hur tar vi bäst till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen? Denna och många andra frågor kommer att belysas av internationella och nationella forskare samt kliniker med goda exempel på lyckad samverkan. Bl a deltar Cyril Meyerovitz, Andrée le May och John Gabbay.

Läs mer och boka plats här

Nyheter

Anmäl dig nu till Etikdagen 15 mars

Vi har nu öppnat anmälningssidan till 2019 års Etikdag den 15 mars. IVO, SBU, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet, arbetar tillsammans med erfarna kliniker och experter inom etik denna dag för att ge klarhet i grumliga frågor som vad menas med "beprövad erfarenhet" och "konstens alla regler".

Här hittar du anmälningsformuläret bland vårens kurser Etikdagen 2019
Etikdagen genomförs i Stockholm med föreläsare som Heidi Stensmyren, Christian Unge, Lars Svärd, Lars Sandman och Michael Karlstén.
I samband med föreläsningarna delas också årets etikpris ut.

Kontaktperson:

Nyheter

Mötesplatsen för klinik och vetenskap

Om odontologin ska kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar så kan forskarna inte sitta i ett elfenbenstorn avskilda från omvärlden. Det är dags att öppna porten till tornet och släppa in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker. Då kan forskningen på helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.

Det är utgångspunkten för Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, Vetenskap och klinik i samverkan, som äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen ska fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

– För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

– Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen

Nyheter

Presentera din forskning med en poster

Svenska Tandläkare-Sällskapet bjuder in till posterutställning på temat Vetenskap och klinik i samverkan under Forskningskonferensen den 4-5 april 2019 i Malmö.

Den största volymen tandvård sker inom allmäntandvården, där forskningen inte är lika stark som inom specialisttandvården. Därför är ett fokusområde att lyfta och bredda den akademiska kompetensen inom allmäntandvården. Vi vill med dessa konferensdagar skapa en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

Vill du visa upp din forskning? Välkommen med ett kort abstract senast 10 maj 2019.

Läs mer om posterutställningen

Nyheter

Ta chansen att visa upp ditt forskningsprojekt

Välkommen att delta med en forskningsrapport på årets Riksstämma.

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige. Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Senast 2 maj måste du anmäla din rapport till din ämnes/specialistförening.

Läs mer om Riksstämmans forskningsrapporter

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.