Inspel till forsknings- och innovationspolitiken

Regeringen har bjudit in olika parter att komma med synpunkter på den framtida forsknings- och innovationspolitiken. Sveriges Tandläkarförbund har nu skickat in sitt inspel.

Professional biocular laboratory microscope with stereo eyepiece isolated in lab room. Genuine two piece eyelashes equipment in laboratory

Som ett led i arbetet med kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har regeringen efterfrågat inspel och synpunkter från olika aktörer. Sveriges Tandläkarförbund har skickat in synpunkter både till Utbildningsdepartementet och Saco, som kommer att ta fram ett gemensamt svar för samtliga medlemsorganisationer.

För förbundet är följande punkter viktiga:

  • En eftersatt odontologisk forskning leder till personalbrist och riskerar kvaliteten i tandläkarutbildningen
  • Det finns ett behov av ett reformerat system för ansökan av forskningsmedel
  • Det finns ett behov av odontologisk kompetens i bedömningsgrupperna
  • Dagens problem är gemensamt för ett flertal av de mindre professionerna inom hälso- och sjukvården
  • Planering av tandläkarutbildningen behöver vara långsiktig
  • Implementeringen av forskningsresultaten kan förbättras

Läs hela inspelet här:

Sveriges Tandläkarförbund_Inspel forskningspolitiken 2023-10-27

Läs också