Nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar årligen ut pris ”som tillerkänns utan tävlan författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, som utgivits under något av de två närmaste kalenderåren” – populärt kallat priset för bästa avhandling.
Genom priset vill STS uppmärksamma och markera betydelsen av odontologisk forskning och dess internationella karaktär samtidigt som vi vill stimulera fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Nominering ska vara oss tillhanda senast 30 maj
Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden och överlämnar förslag till pristagare till Svenska Tandläkare-Sällskapet styrelse, som utser pristagare. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2018.
Frågor om priset besvaras av Stipendienämndens ordförande Agneta Marcusson, agneta.marcusson@regionostergotland.se, 070-535 65 58
Nominering skickas till Svenska Tandläkare-Sällskapet, Box 1217, 111 82 Stockholm eller per mail till sts@tandlakarforbundet.se

Läs också