Fortsätt nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar varje år ut pris som tilldelas författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, utgivet något av de två senaste kalenderåren – vi kallar det även för priset för bästa avhandling.

Genom priset vill vi uppmärksamma och lyfta fram betydelsen av odontologisk forskning, dess internationella karaktär och samtidigt stimulera till fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Vi förlänger nomineringstiden för att hitta rätt kandidat till senast 30 juni. Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen lagts fram. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden och därefter utser Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse pristagaren. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2019.

Skicka din nominering till:
Stipendienämnden

Frågor om priset besvaras av Stipendienämndens ordförande:

Läs också