Karies och fyllningar minskar utom för de äldsta

För personer 20 till 65 år minskar förekomsten av karies och fyllningar. Men i gruppen 80 och 95 år visar statistik från SKaPA på en tydlig ökning

Foto.: Colourbox.

Nyligen publicerade Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) sin årsrapport. Statistik visar på en minskning av karies och fyllningar hos vuxna förutom de allra äldsta, 80 och 95 år. Statistiken visar även att manifest karies och fyllningar i mjölktandsbettet ökar bland barn 3 till 11 år. Årsrapporten innehåller även tips på hur Socialstyrelsen register kan samköras för att belysa resultat utifrån olika patientgrupper.

Läs mer om SKaPA registret 

Läs också