Tandläkarförbundet besöker nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg

Den 17 april besökte förbundets ordförande Chaim Zlotnik och utredaren Kalle Brandstedt Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet.

Foto: Colourbox.

Under besöket presenterader förbundets representanter olika aspekter av vad som utgör och påverkar de behov av tandvård som finns hos Sveriges befolkning. Utifrån de aspekter som förbundet lyfte fördes sedan en dialog med medarbetare från Prioriteringscentrum. Bland andra deltog Lars Sandman, professor med inriktning mot organisationsetik inom hälso- och sjukvården samt Thomas Davidsson, docent inom utvärdering och hälsoekonomi.

Prioriteringscentrum erbjuder handledning, kunskapsstöd och metodstöd till regioner/landsting, kommuner och verksamheter som planerar att starta eller redan bedriver ett prioriteringsarbete.

Läs mer om Prioriteringscentrum

Läs också