Tobaksfria dagen – stöd till de som vill sluta med tobak och nikotin

Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, anordnas årligen 31 maj av Världshälsoorganisationen WHO i syfte att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Temat för 2024 är ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. 

De senaste åren har det skett en oroande ökning av antalet unga människor som vejpar och använder vitt snus. För att belysa och hjälpa mota utvecklingen har tankesmedjan Tobaksfakta tillgängliggjort kampanjmaterial som är fritt  för skolor, läkar- och tandläkarmottagningar att använda inför och på Tobaksfria dagen: https://tobaksfakta.se/material-infor-tobaksfria-dagen-2024/

Mer information:

  • I Sveriges Tandläkarförbunds skrift Tobaksprevention kan du läsa mer om hur tandvårdsteamet, genom ett aktivt stödjande förhållningssätt och patientdialog, kan uppmuntra till tobaksfrihet.
  • Om WHO:s kampanj World No Tobacco Day (via Folkhälsomyndigheten) 
  • Lunchseminarium: Tobaksfakta anordnar även ett lunchseminarium på temat nikotin den 29 maj i riksdagshuset. Seminariet sker inom ramen för opinionssatsningen Tobacco Endgame – – att stödja kvarvarande rökares strävan att sluta röka samt ett sikte och mål mot en nikotinfri generation fram till 2030. Läs mer här. 

Läs också