Nominera till priset för bästa avhandling

Svenska Tandläkare-Sällskapet delar varje år ut pris som tilldelas författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, utgivet något av de två senaste kalenderåren – populärt kallat "Priset för bästa avhandling".

Foto: Colourbox.

Genom priset vill vi uppmärksamma och lyfta fram betydelsen av odontologisk forskning, dess internationella karaktär och samtidigt stimulera till fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Nominera kandidat SENAST 1 JUNI!
Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution
eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen framlagts. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Logotyp för Svenska Tandläkare-SällskapetEfter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden, Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse utser pristagaren. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2020.

Läs annonsen här: Annons bästa avhandling

Frågor om priset besvaras av:
Stipendienämndens ordförande
Agneta Marcusson
agneta.marcusson@regionostergotland.se
070-535 65 58

Nominering ska innehålla motivering och pdf av nominerad avhandling. Nominering ska komma från den institution eller motsvarande vid universitet/högskola där avhandlingen lagts fram. Handledare kan ej nominera sin doktorand. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Stipendienämnden och därefter utser Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse pristagaren.

Nominering skickas till
Svenska Tandläkare-Sällskapet
sts@tandlakarforbundet.se

Läs också