Visa upp ditt forskningsprojekt på Riksstämman 2022

Det pågår många spännande och lärorika forskningsprojekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige.

Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Senast 6 maj anmäler du din rapport till din ämnes/specialistförening. Länk till blankett finns längst ner på den här sidan.

I samband med årets Riksstämma delar också Svenska Tandläkare-Sällskapet ut pris för bästa forskningsrapport. Prissumman är 10 000 kronor. Föreningen nominerar en av sina anmälda rapporter. En jury utser sedan finalister, som i samband med ordinarie rapportsession bedöms utifrån originalitet och utformning av undersökningen, kvalitén hos det presenterade materialet, arbetets vetenskapliga värde, använda metoder och pedagogisk presentation. För att kunna nominera och utse finalister behöver vi ett abstract i samband med din rapportanmälan, länk till mall finns längst ner på sidan. Rapporter som relaterar till förbättrad oral- och allmänhälsa, utvecklingsmetoder och tandvårdens helhetssyn hur tandvårdsteamet kan plocka upp patienternas hälsa samt metoder för behandling prioriteras. Utsedda finalister meddelas under hösten 2022.

Svenska Tandläkare-Sällskapet står för 3-dagars inträde till Odontologisk Riksstämma för de rapportörer som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund.

Blankett för anmälan av forskningsrapport 2022
Abstract-mall 2022

Läs mer om Riksstämman

Läs också