Programpunkter till Riksstämman

Ett axplock av årets programpunkter. Årets program kommer att bjuda på jubileumsföreläsningar, den senaste forskningen, kliniska programpunkter, vetenskap och debatter.

Från data till diagnos: Kan A.I. ersätta tandläkaren?
Medverkande: Peder Remman
Arrangör: Sponsrad, Boneprox

Förståelsen och integrationen av artificiell intelligens (A.I.) i tandvården har blivit en allt viktigare del i strävan efter förbättrad patientvård. I föreläsningen ’Från Data till Diagnos: Kan A.I. Ersätta Tandläkaren?’ tar vi oss an uppdraget att avmystifiera A.I. för alla intresserade, oavsett tidigare kunskapsnivå. Vi inleder med att bryta ner A.I. till dess grundläggande koncept på ett tillgängligt sätt, för att säkerställa att varje åhörare kan greppa vad denna moderna teknologi faktiskt innebär och hur den kan
revolutionera tandvårdsbranschen.

Under föreläsningen kommer vi att täcka följande områden:

  • Grundläggande Koncept med A.I: En introduktion till A.I. som avmystifiera begreppet och gör det lättbegripligt för alla deltagare.
  • A.I. inom Tandvården: Hur kan denna teknologi appliceras praktiskt för att förbättra diagnostik och behandlingar inom tandvården?
  • Möjligheter och Utmaningar: En balanserad diskussion om de potentiella fördelarna A.I. kan erbjuda tandvården, samt de utmaningar och etiska överväganden som kommer med teknologins implementering.
  • Resultat och Forskning: Presentation av aktuella forskningsresultat och studier som visar på A.I.s effektivitet och potential inom området.
  • Jämförelse Mellan A.I. och Tandläkarens Diagnostik: En djupgående titt på hur A.I.s förmåga att diagnostisera står sig mot tandläkarens traditionella metoder. Vi kommer att illustrera hur A.I.-baserade system kan komplettera, och i vissa fall till och med överträffa, mänskliga tandläkares diagnostiska förmågor.
  • Tillämpning i Verkligheten: Genom att dra paralleller till vardagliga situationer, siktar vi på att göra det enklare för deltagarna att förstå hur A.I. kan integreras i den dagliga tandvården.

Föreläsningen är inte bara en chans att lära sig om de senaste framstegen inom tandvårdstekniken utan också en möjlighet att förstå hur dessa innovationer kan forma framtiden för både vårdgivare och patienter. Genom att delta får du inte bara teoretisk kunskap utan också praktiska insikter som kan appliceras i den kliniska vardagen.

Placerade barns munhälsa och tillgång till tandvård
Medverkande: Maria Johansson, Gunnel Håkansson, Gunnar Henning, Eva Agåker & Tita Kirkinen
Arrangör: Tandvårdsnätverket i samverkan med SKR och Socialstyrelsen, Svenska pedodontiföreningen, västra sektionen

Samhället har ett särskilt ansvar för placerade barn och unga. Samtidigt visar tidigare kartläggningar att de har i genomsnitt mer hälsoproblem, stor andel av dem visar bristande fysisk, psykisk och psykosocial hälsa. Även munhälsan har visat sig vara sämre än bland jämnåriga barn och ungdomar och de besöker tandvården i mindre utsträckning än andra.

De senaste åren har ett omfattande arbete utförts i syfte att göra vården mer jämlik och av god kvalitet.

Socialstyrelsen har arbetat med ett flertal utvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång.

Även har regionerna/Tandvårdsnätverket bildat en arbetsgrupp för att se över tandvårdens arbetssätt med hänsyn till placerade barn och unga. Socialstyrelsen och SKR är representerad i arbetsgruppen.

I seminariet kommer arbetsgruppen att beskriva det arbete som utförts i syfte att stödja positiv munhälsoutveckling bland barn och unga som placerats.

Tillbaka till framtiden, var finns Cariologin?
Medverkande: Anna-Cari Lindh, Karin Sunnegårdh, Álfheidur Ástvaldsdóttir, Maria André, Marie-Louise Åkesson, Carolina Bertilsson & Cajsa Fabricius
Arrangör: Cariologi

Kariologin utgör idag grunden för majoriteten av den kliniska vardagen i tandvården, och är det som allmäntandläkaren tillägnar mesta delen av sin tid på behandlingsrummet. Dagens kariologiskt sjuka patienter är mer komplexa än tidigare – det gäller både patienter med omfattande kariessjukdom och den växande gruppen med erosionsproblematik. Med en förändrad demografi, ändrade levnadsvanor och nya sjukdomstillstånd, samt fler kvarvarande tänder genom hela livet, är aktiv kariessjukdom och erosivt tandslitage ett ökande problem hos våra patienter. I detta symposium diskuteras hur kariologin ser ut idag och hur behovet av kariologisk omhändertagande kommer förändras framöver, samt hur vi ska kunna möta framtidens kariologiska utmaningar på behandlingsrummet, i kliniken och i samhället.

 

Läs också