Forskning en viktig del på Riksstämman

Anna Lena Sundell, specialist i barntandvård och klinikchef för pedodontin i region Jönköping, delar med sig av sin passion för odontologisk forskning och betonar hur Svenska Tandläkare-Sällskapet spelar en avgörande roll.

En visionär

Anna Lena berättar att hon ser forskningen som nyckeln till framtidens tandvård. Som ledamot i Riksstämmenämnden är hon djupt engagerad i att säkerställa att den senaste forskningen presenteras på Riksstämman, och hon ser det som en möjlighet att vara mitt i händelsernas centrum när det gäller att forma tandvårdens framtid.

Hur viktig är forskningen för framtidens odontologi?
Forskningen är en avgörande faktor för att odontologin ska fortsätta att utvecklas och förbättras, menar Anna Lena. Genom att höja kvaliteten på behandlingsmetoder och identifiera nya undersöknings- och behandlingsmetoder kan forskningen göra stor skillnad för framtiden.

På Riksstämman presenteras varje år en mängd forskningsrapporter, hur fungerar urvalet och vem får egentligen dela sin forskning?
Varje ämnesförening anmäler vilka projekt och forskare som får möjlighet att presentera sina rapporter. De projekt som valts av styrelsen inom respektive ämnesförening tävlar om priset för bästa forskningsrapport, vilket prisas på årets Riksstämma, berättar Anna Lena.

Svenska Tandläkare-Sällskapet är de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning, och Anna Lena är stolt över vårt arbete. Genom att dela ut stipendier ur sällskapets fonder möjliggör de banbrytande forskning och internationella utbyten för tandläkare runt om i landet. Det är ett partnerskap som Anna Lena ser som avgörande för att driva tandvården framåt.

Alla tandläkare som är medlem i Sveriges tandläkarförbund kan söka forskningsmedel och resestipendium. Vi bedömer forskningen orginalitet, klarhet, aktualitet och också frågeställningens betydelse för samhället och möjlighet att påverka vården, berättar Anna Lena.


Ansök om vetenskapliga fonder idag!

För att fortsätta driva innovationen och utvecklingen inom tandvårdsforskningen uppmanas alla tandläkare att söka forskningsbidrag från Svenska Tandläkare-Sällskapet. Genom att ansöka om forskningsmedel kan du bidra till att forma framtidens odontologi och göra skillnad för både patienter och yrkeskollegor. Ansökningsperioden är öppen mellan 26 april och 15 juni varje år. Ta steget idag och bli en del av den banbrytande forskningen som formar framtidens tandvård!

Ansök om forskningsmedel här

Läs mer om Svenska Tandläkare-Sällskapets forskning här

Läs också