STS styrelse

Bild på Per Vult von Steyern
Per Vult von Steyern
ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
070-965 54 83
Skicka e-post
Bild på John Bratel
John Bratel
vice ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
Skicka e-post
Bild på Hans Sandberg
Hans Sandberg
Riksstämmenämndens ordförande, ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet, ledamot i fortbildningsrådet
Skicka e-post
Bild på Agneta Marcusson
Agneta Marcusson
Stipendienämndens ordförande, ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet
070-535 65 58
Skicka e-post
Bild på Maria von Beetzen
Maria von Beetzen
suppleant i förbundsstyrelsen, ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse
070-593 41 30
Skicka e-post