164 år – En resa genom tiden och framtiden

För över 160 år sedan, den 21 november 1860, bildades föreningen “Tandläkare-Sällskapet” i Stockholm med hovtandläkare Lars Gustav Collin som dess förste ordförande. Ett år senare, år 1861, beslutade Sällskapet att även tandläkare från landsorten kunde bli medlemmar, vilket gjorde det till en nationell sammanslutning. Sedan 1984 är Svenska Tandläkare-Sällskapet en stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning.

Idag är Svenska Tandläkare-Sällskapet Europas äldsta kontinuerligt verksamma nationella tandläkarorganisation och det näst äldsta tandläkarsamfundet i världen. Med en stolt historia som sträcker sig över mer än 160 år in i framtiden, är sällskapet en symbol för kontinuerlig utveckling och förbättring inom tandvårdssektorn.

Från cocktailmingel till spetsforskning

Riksstämmenämnden inom Svenska Tandläkare-Sällskapet organiserar årligen den prestigefyllda Odontologiska Riksstämman i samarbete med sällskapets styrelse och de odontologiska specialist- och ämnesföreningarna.

1964 samlades 800 tandläkare på den allra första Odontologiska Riksstämman i Stockholm. Dagen innan eventet höll Svenska Tandläkare-Sällskapet i ett cocktailparty i spegelsalen på Grand Hôtel. Festen blev ett legendariskt tillfälle med god mat, fantastisk dansmusik och en uppskattad show av glada studenter från tandläkarskolan.

Svensk forskning

Sedan 1999 har svensk odontologisk forskning varit internationellt erkänd för sin kvalitet och sina betydande framsteg, med exempel som fluorprofylaxen och tandimplantat som banbrytande innovationer. Trots detta har forskningen stött på utmaningar. En rapport från Vetenskapsrådet 2007 visade att forskningen hade tappat mark sedan den första utvärderingen 1999 och då inte kunnat upprätthålla samma nivå av framgång. Bristen på ekonomisk lönsamhet och begränsade möjligheter för forskare att bedriva sin forskning inom tandvården var några av de främsta orsakerna.

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en av de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning och stödjer vetenskap och forskning inom området. 1984 tilldelades professor Yngve Ericsson sällskapets medalj för högsta vetenskapliga utmärkelse, detta för hans banbrytande insats inom forskning kring profylaktik och då främst forskning kring fluor, där hans framsteg placerade Sverige i centrum för utvecklingen.

Läs också