Mötesplatsen för klinik och vetenskap

Om odontologin ska kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar så kan forskarna inte sitta i ett elfenbenstorn avskilda från omvärlden. Det är dags att öppna porten till tornet och släppa in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker. Då kan forskningen på helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.

Det är utgångspunkten för Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, Vetenskap och klinik i samverkan, som äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen ska fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

– För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

– Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen

Nyheter

Föreläsarporträtt: Löständer väckte tandvårdsintresset

Christel Larsson, en av föreläsarna inom Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet, berättar i den här artikeln hur hennes intresse för tandvård uppstod. Bästa materialet för tandersättningar. Det är en av flera saker Christel Larsson tar upp i sina föreläsningar. Vägen dit, och till tandläkaryrket, gick genom en klasskamrats skadade tänder.

Christel Larsson av Lotta Gyllensten
Christel Larsson övertandläkare/docent på Materialvetenskap och Teknologi Odontologiska fakulteten Malmö Universitet FOTO: Lotta Brundin Gyllensten/ LOTTAPICTURES

Christel Larsson gick humanistisk linje på gymnasiet, men läste även naturvetenskapligt basår.
– Min klasskamrat i bänken bredvid, tog plötsligt ut sina framtänder och började pilla på dem, innan hon satte dit dem igen. Det visade sig att kamraten hade varit med om en cykelolycka, tappat sina tänder och nu fått löständer. Då insåg jag att tandläkare gjorde mycket mer än att enbart laga hål, berättar Christel Larsson.

1990 hade Tandvårdshögskolan i Malmö precis nyöppnat och en utbildning baserat på problembaserat inlärande lockade henne. Väl på utbildningen gillade hon särskilt protetik – läran om hur man ersätter skadade eller förlorade tänder. Kombinationen av att arbeta med människor, vård och hantverk var tilltalande.

Efter examen i slutet av 90-talet var arbetsmarknaden för tandläkare dålig. Hon sökte det enda lediga jobbet. På Öland. De sökte en erfaren man.

– Men jag sökte ändå, blev kallad på intervju och fick jobbet. Senare fick jag höra att de blev imponerad över att jag åt så mycket tårta!

Redan efter ett år fick hon erbjudandet att undervisa i protetik i Malmö. – Från första lektionen insåg jag att jag älskade
att undervisa. Efter att ha gått specialistutbildning 2001–2004 fick hon ett, med egna ord, fantastiskt jobberbjudande: Att arbeta på Tannhelsetjenestens Kompetensesenter för NordNorge och planen var att hon skulle vara med och bygga upp tandläkarutbildningen i Tromsö och dessutom få egen forskningstid.

Men kärleken Anders, fick henne att återvända till Malmö. Idag är Christel övertandläkare och specialist i ämnet oral protetik. Hon disputerade 2011 med en avhandling om keramer som ersättning för metall i tandersättningar.
I sin nuvarande tjänst som ansvarig för tandvårdsutbildningarna i Malmö, ingår det inte särskilt mycket undervisning. Däremot är en hon efterfrågad föreläsare, bland annat av tandtekniska laboratorier.

2019 kommer hon även bland annat att föreläsa på specialisttandsköterskeutbildningen i oral protetik. Hennes föreläsningar innehåller en hel del fakta och siffror.

– Det är viktigt att man förstår hur olika material fungerar när man arbetar med protetik. Materialutvecklingen
går dessutom i en rasande fart, säger hon.

Christel förklarar engagerande hur man kan arbeta med keramer i tandersättningar. Att använda keramer är i och för sig inget nytt, men tidigare satte man det bara utanpå en metallkonstruktion. Materialet som lämpar sig bäst är zirkoniumdioxid, även kallat zirkonia. Detta tack vare en unik egenskap:

– Om du får en sprickbildning i en krona eller bro av det materialet har det en förmåga att hantera sprickan. Den är på ett sätt självläkande. När åhörare på föreläsningarna förstår att olika yrkesgrupper är beroende av varandra för att nå resultat, är det extra roligt, säger Christel.

TEXT: Åsa Larsson

Nyheter

Missa inte nationella Patientsäkerhetskonferensen

Mötesplats för en säkrare vård - anmäl dig senast 31 augusti!

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är Sveriges största konferens inom vård och omsorg för dig som är ansvarar för och arbetar med säker vård i landsting/region, kommunal vård, privat och idéburen vård.

Konferensen är unik som mötesplats – här möter du deltagare från hela Sverige som tillsammans diskuterar hur vi kan öka patientsäkerheten över organisations- och professionsgränser! Konferensen ger ett nationellt och internationellt perspektiv på ämnet, har över 50 seminarier inom  bland annat systematiskt patientsäkerhetsarbete, säker arbetsmiljö, läkemedel, psykiatri, kommunal vård och en nära samordnad vård.

Anmäl dig nu –  sista anmälningsdagen är den 31 augusti!

Läs mer

Nyheter

Bättre kunskaper om läkemedel

Behöver du uppdatera dig inom det senaste om NOAK? Vi har platser kvar på höstens Läkemedel – Riskpatienter, kurs i Lund i 8–9 november. Här kan du lära dig senaste nytt om NOAK (Antikoagulantia), bisfosfonater och även de senaste
antibiotikariktlinjerna.

Tandvårdspersonal möter idag ofta patienter som medicinerar med olika typer av läkemedel. På kursen tar vi upp munslemhinneförändringar och läkemedel. Vi fördjupar oss i sedering – premedicinering och diskuterar medicinska riskpatienter i syfte att kunna behandla på ett adekvat sätt.

– Det är viktigt att du som tandläkare eller tandhygienist vet mer om hur du ska förhålla dig till riktlinjerna för olika läkemedel. Att det inte uppstår tvivel om hur du ska behandla riskpatienter, säger Maud Norrfalk som kommer att vara kursvärd för kursen.

Båda föreläsarna, Bengt Götrick och Fredrik Gränse, är verksamma på Malmö universitet och kommer att ge dig mer kunskaper kring ordination och behandling av den här patientgruppen.

Läkemedel – riskpatienter – Läs mer

Fredrik Gränse – Läs mer

Nyheter

Så får ditt team bättre planerade dagar på kliniken

Tandläkarförbundets långkörare Hela kliniken på kurs genomförs 19-26 september på Gran Canaria. Drömmer ditt team om att få fler välplanerade, lugna dagar där ni kan erbjuda era patienter protetiska behandlingsresultat precis som de själv önskat? På denna veckokurs får ni chansen. Kursen är upplagd i två steg där den ena behandlar verksamhetsutveckling och den andra protetik.

Gordon Meland, som föreläser på verksamhetsutvecklingsdelen, hälsar att kursen skapar förutsättning för roliga och stressfria protetikdagar.

– Jag brinner för ämnet och vill dela med mig av glädjen jag själv upplevt om hur bra det blir om man är villig att tänka mer och jäkta mindre.

Per Vult von Steyern är också föreläsare på kursen och kommer bland annat att klargöra principer för protetisk behandling, att förutsägbar protetik kräver noggrann terapiplanering. Ta plats på denna kurs genom att boka dig här

Nyheter

Tandläkare med kameran som arbetsverktyg

I arbetet är det vanligt att se honom med en kamera i händerna. Det är ett av hans viktigaste verktyg för att dokumentera förändringar i patienternas munslemhinnor. Tandläkaren Fredrik Gränse arbetar på Tandvårdshögskolan i Malmö och medverkar i september under Tandläkarveckan i ämnet oral medicin.

Fredrik Gränse FOTO: Lotta Brundin Gyllensten/ LOTTAPICTURES

Det råder en viss begreppsförvirring kring oral medicin och orofacial medicin. Men Fredrik Gränse förklarar tålmodigt att oral medicin berör förändringar i mjukvävnaden som gränsar till munhålan.

– Jag kommer att inleda föreläsningen med begreppen oral medicin, som är mitt ämne, och ta upp skillnaderna mot orofacial medicin, som från och med i vår är en ny specialitet.

Sedan fyra år är Fredrik Gränse universitetsadjunkt vid Tandvårdshögskolan i Malmö, med inriktning just på oral medicin. Det var under grundutbildningen i Stockholm som han blev intresserad av detta. Han såg att den aspekten, alltså de mjuka vävnaderna, var lika viktig som vården av själva tänderna.

– När jag gick på tandläkarutbildningen var HIV-infektionen relativt nyupptäckt. Det visade sig att en del av tecknen på HIV kunde man se i munnen. Oral medicin blev i och med HIV mycket aktuellt, och Fredrik Gränses kunskaper inom området utökades med en påbyggnadsutbildning i Umeå. Under 18 år arbetade han som sjukhustandläkare, bland annat på SUS i Malmö. Nu håller han på att certifiera sig i oral medicin, där det bland annat ingår att han ska dokumentera 20 olika fall, tentera och föreläsa.

Undervisningen på Tandvårdshögskolan i Malmö är problembaserad och den kliniska situationen fångas upp i undervisningen. Det sättet att undervisa på kommer att prägla föreläsningen under Tandläkarveckan. Hans föreläsning kommer att inkludera fall. Bilder från hans arbetsverktyg kameran visar fall som sedan ska diskuteras i smågrupper om två till tre deltagare. Efter föreläsningen vill han att deltagarna ska ha mer kunskap om vanliga förändring i munslemhinnan. Men också om diagnostik, provtagning, uppföljning, samt när och vart man ska vända sig för vidare utredning.

– Ett klassiskt exempel som kräver uppföljning är ett sår som inte läker på två, tre veckor. Visst det kan bero på en vass kant på en tand. Men det är viktigt att följa upp ifall såret inte läker, eftersom det i värsta fall kan vara cancer. Oftare är det dock andra, vanligare besvär eller tillstånd, som tandläkaren kan hjälpa patienten med, såsom oral lichen, infektioner eller vävnadsnybildningar.

– Allmäntandläkare träffar ett tvärsnitt av befolkningen och gör det dessutom regelbundet. Det är viktigt att inte enbart titta på tänderna. Tittar de på andra delar så som slemhinnor kan man tidigt upptäcka allvarliga saker.

Text: Åsa Ohlsson

Fredrik föreläser i Tandläkarförbundets kursverksamhet i höst på Tandläkarveckan, Oral kirurgi för tandsköterskor och Läkemedel – Riskpatienter

Nyheter

Ny specialistutbildning för tandsköterskor arrangeras i höst av Sveriges Tandläkarförbund

Snart kommer en ny specialistutbildningen i protetik för tandsköterskor. Anmälan öppnar den 15 mars och utbildningen inleds i september. Maud Hultin och Johan Segerström i Nordöstra kursnämnden har tillsammans med Tandsköterskeförbundet tagit fram utbildningen som väntas bli efterfrågad bland tandsköterskorna.

Varför kommer utbildningen just nu? Det finns för ortodontiassistenter och snart en utbildning för bettfys assistenter. Parodontologer har tandhygienister och käkkirurger har op assistenter. Protetik är en bred specialitet med avtagbar och fast protetik, implantatprotetik, estetisk-kosmetisk protetik med keramer, hantering av svårbehandlade patienter och materialkännedom till alla långa komplicerade behandlingar.

Framåtsträvande tandsköterskor som vill göra karriär har utöver ovanstående har bara en väg att gå och det är att bli administrativ  t ex arbetsledare.

Hur har ni sett att det finns behov/intresse? Intresset är mycket stort! Vi har fått ett stort gensvar!

Hur ser samarbetet med Tandsköterskeförbundet ut? Tandsköterskeförbundet har varit med i byggandet av utbildningen och är med samt har förtjänstfullt marknadsfört utbildningen.

Varför är Tandläkarförbundet ”inblandat” och hur ser konkurrensen ut för denna kurs?
Vi anser att behovet finns och vill hjälpa till att anordna ett viktigt kurskoncept. Främst är det annars landstingens/regionernas internutbildningar som står till buds.

Hur har ni tänkt kring ämnesinriktning, längd etc behöver man specialistutbildning för tandsköterskor i andra ämnen? Vi har utgått från flödet på en protetikklinik, men självklart har även en allmäntandvårdsklinik som vill utveckla och optimera sin protetiska vardag, mycket att hämta.

Kan den bli av på flera orter eller hur ser framtidsspaningen ut? Vi kommer att testa upplägget först i Uppsala och Stockholm. Ekonomin kan bli en svårighet då vi kanske konkurrerar med landstingen där de faktiska kostnaderna inte syns lika tydligt i kursavgifter.

Håll utkik på Tandläkarförbundets hemsida för mer information om kursplan och datum, bland de andra höstkurserna den 15 mars.

Nyheter

Unik möjlighet att träffa Tomaso Vercellotti, utvecklaren av piezokirurgi

Professor Tomaso Vercellotti från Italien föreläser en heldag den 23 mars i Malmö för Tandläkarförbundets kursverksamhet.

Genom att delta då kan du skaffa dig grundläggande kliniska/tekniska kunskaper direkt från grundaren av tekniken piezokirurgi. Tomaso kommer att tala engelska och det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till denna mycket intressanta kursdag. Halva dagen består av hands-on. Vilka fördelar har tekniken i din dagliga verksamhet i praktiken? Anmäl dig nu på

Piezokirurgi 23 mars läs mer

Nyheter

Kursverksamhetens pris till årets föreläsare

Kursnämndernas föresläsarstipendium går i år till två föreläsare som är välkända i Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet, Per Alstergren och Carin Starkhammar-Johansson.

Per Alstergren får priset med motiveringen att ”han är en engagerad och inspirerande föreläsare och är duktig på att förmedla sitt ämne på ett sätt som väcker fascination även hos de som tidigare inte intresserat sig för orofacial smärta och käkfunktion. Han får med sig hela auditoriet och varvar elegant teoretiska genomgångar med kliniska tips och praktiska övningar. Det är motiveringen till att han får priset.”

Per var bl a föreläsare på Tandläkarveckan i september och håller i kurser som Orofacial smärta och infektion, Modern bettfysiologi etc.

Carin Starkhammar-Johanssons motivering ”Carin Starkhammar Johansson får vårt pris för att hon till sina, redan sedan förut, engagerande och givande föreläsningar tillförde ytterligare en dimension genom sin forskning om parodontit och kranskärlssjukdomar. Carin ger kursdeltagarna energi och verktyg till att motivera patienter till god munhälsa, behandla vid sjukdom och hålla det friska friskt, för hela kroppens skull.” Carin finns med på Göteborgsdagarna i vår och på Tandläkarveckan block 2 nästa höst.

Om priset: Det är fortbildningsrådet inom Sveriges Tandläkarförbund som utser pristagare vartannat år. (Sedan 2011). Priset delas ut i samband med invigningen av odontologisk riksstämma på Älvsjömässan. Syftet med priset är att uppmuntra föreläsare att ständigt förbättra sina kurser, att locka nya föreläsare att engagerar sig som föreläsare i förbundets kursverksamhet samt att stödja och uppmärksamma personer som bidrar till att sprida kunskap inom odontologisk fortbildning i Tandläkarförbundets kursnämnders regi.

Tidigare års pristagare:

  • 2011: Fredrik Frisk och Klas Sjöberg
  • 2013: Annika Torbjörner och Per Vult von Steyern
  • 2015: Lisbeth Dahlström och Martin Janda
    Per Alstergren. Foto: Lotta Brundin Gyllensten, Lottapictures

    Carin Starkhammar Johansson. Foto: Zandra Erikshed

Nyheter

Välkommen till The Swedish Riksstämma

Riksstämman 2017 blir något alldeles extra! Vi bjuder på ett fullspäckat internationellt program. Inom två block – Clinical Dentistry och Biology – får du en fantastisk möjlighet att i ett och samma sammanhang på hemmaplan, lyssna till en lång rad internationellt kända föreläsare.
Vore galet att inte vara i Stockholm då!

Missa inte heller Stockholm Dental Summit där dessa föreläsare tillsammans diskuterar och ger sin syn på tandvården och den utveckling vi befinner oss mitt i.
Som om inte det vore nog har vi under tre dagar dessutom inspirerande program späckade med kunskap för hela tandvårdsteamet om: Teknik och material, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder, Diagnostik, Metod och behandling, Yrke och klinik, Organisation och samhälle.

Följ Riksstämman på Facebook för nyheter och tips!

Läs mer här om The Swedish Riksstämma 15-17 november i Stockholm

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.