Tandläkarförbundets ordförande utsedd expert i statlig utredning 

Hösten 2023 tillsatte regeringen en statlig utredning om behov av särskild kompetens inom hälso- och sjukvården och tandvården såväl nu som i framtiden. Den 19 januari 2024 utseddes en expertgrupp till utredningen som utöver Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik inkluderar representanter för bland annat Sveriges Läkarförbund, Psykologförbund och Vårdförbundet.

Chaim Zlotnik, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Utredningen ska se över regelverk och strukturer som berör reglerade yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar. Här ingår en analys av möjlighet till, och krav på fortbildning samt förslag till förändringar som behövs för att säkerställa en hög patientsäkerhet.

I Socialdepartementets ursprungliga pressmeddelande kring tillsättningen av utredningen beskrev statsrådet Jakob Forssmed arbetet som ”ett viktigt led i att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen, inte minst inom tandvården”.

Tandläkarförbundets kanslichef Jenny Måhlgren (som intervjuade Forssmed om framtidens tandvård inför Odontologisk Riksstämma 2023) reagerar mycket positivt på beskedet att tandläkarna kommer att företrädas i utredningen.

– Vi har tidigt uppmärksammat utredningens sekretariat om den vikten. Vi är väldigt glada över att vi nådde fram med det budskapet och ser fram emot att kunna bidra och påverka det viktiga uppdraget som utredningen har, säger Jenny Måhlgren.

Fakta
Samtliga experter utsedda i utredningen:

Ulrika Eskner Skoger
Utbildningschef, Sveriges Psykologförbund

Emelie Hultberg
Specialistläkare, ledamot i Sveriges Läkarförbund

Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Arbetsterapeuterna

Josepha Lindblom
Strateg, Vision

Cecilia Winberg
Förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Annika Wåhlin
Vårdstrateg, Vårdförbundet

Chaim Zlotnik
Förbundsordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Särskild utredare är Harriet Wallberg läkare och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Enligt Socialdepartmentet ska utredningen bland annat:

  • bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper och vid behov lämna förslag på sådan reglering,
  • bedöma det eventuella behovet av reglerad specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrkesgrupper – nya eller befintliga – och vid behov lämna förslag på sådan reglering,
  • kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper,
  • analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs,
  • bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för vissa legitimerade yrkesgrupper, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2025.

Läs också