Nu är nya tobakslagen här

Här finner du information och länkar till material som stöd inför att den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli.

Foto: colourbox.

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Tankesmedjan Tobaksfakta har samlat material som kan vara till hjälp inför att den nya lagen träder i kraft 1 juli.
Rökfria utomhusmiljöer

Från och med den 1 juli 2019 måste den som säljer tobaksvaror ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.
Tillstånd krävs för att sälja tobaksvaror

Sveriges Tandläkarförbund stödjer Tandvård mot Tobak.

Nyheter

Innehållsrik konferens om att tackla tobak i tandvården

Eftermiddagen den 26 mars anordnade Tandvård mot Tobak, med ordförande Lena Sjöberg i spetsen, en nationell yrkeskonferens i Stockholm om tobaksprevention för tandvårdspersonal, politiker och beslutsfattare.

Konferensen belyste tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler.

– Det var intressant och användbart! Jag lärde mig nya saker som kan vara bra ingångar i samtalen om tobak med barn och ungdomar, som perspektivet med barnen som arbetar på tobaksplantagen och utsätts för stora hälsorisker. Så denna samlade kunskap tar jag med mig och använder i min yrkesroll samt för vidare till kollegor, säger Lena Östlund, munhälsostrateg/tandhygienist på Hälsoodontologiska enheten i Karlstad, som deltog på konferensen.

Moderator Karin Sjögren, tandläkare, intervjuade tandvårdens professionsförbund som var representerade genom Chaim Zlotnik, Sveriges Tandläkarförbund, Camilla Löwén, Sveriges Tandhygienistförening och Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundet.

Eftermiddagen innehåll många olika perspektiv på tobaksområdet.

De som föreläste var:

Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, ledamot i VISIR. Presentation av rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan” – från skogsskövling till fimpen i havet.

Gabriella Beckvid Henriksson, Utredare Socialstyrelsen, Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.

Johanna Reuterving Smajic och Miranda Nordström, tandhygienister och ledamöter i Tandvård mot Tobak. Hur ser en tobakslektion i skolan ut –
vad säger vi? Inspirerande för er som arbetar med lektioner i skolan!

Göran Boëthius, lungläkare, docent och tobaksexpert på Tobaksfakta. Tobacco Endgame – så kan vi fasa ut tobaksbruket.

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Tobaksindustrin på nätet flyger under radarn och fångar våra ungdomar. Smutsigare marknadsföring får man leta efter.

Jan-Michael Hirsch, professor, käkkirurg i Uppsala, Cancer i munhålan – tobaksinducerad – är den möjlig att förhindra och bota i tid?!

Joanna Stjernschantz Forsberg. Uppdrag Tobaksprevention Stockholm. Presentation av det nya uppdraget.

Sofia Shakibi, Sluta Röka Linjen – Vad säger patienten? Hur blir svaret? Hur kan vi använda sluta-röka-linjen – en gratis resurs. 

Birgitta Enmark, tandhygienist, vice ordf Tandvård mot Tobak. Tobaksfrågan i asyltandvård. Tobaksfri Duo – framgångsrik kontraktsmetod i barn- och ungdomsgruppen, sprids över Sverige. Är din kommun eller din region med?

Nyheter

Anders Hedenbjörk Lager: Inte trött på att lära ut kompositteknik

Ett par gånger om året bjuder övertandläkare och forskare Anders Hedenbjörk Lager in tandsköterskor och tandhygienister som vill lära sig mer om kompositteknik genom Tandläkarförbundets kursverksamhet. Intresset och behovet är stort idag, och kommer att hålla i sig även framöver, menar han.

AndersHedenbjork tittar in i kameran och övar på docka
Anders Hedenbjörk Lager Universitetslektor, Övertandläkare, Odont Dr Ph D Malmö Universitet 2019-01-13 Foto: Lotta Brundin Gyllensten/LOTTAPICTURES

En lång rad gapande munnar möter oss i det prekliniska laboratoriet, ett par våningar upp på Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Hit kommer tandsköterskor och tandhygienister från hela landet för att lära sig att göra fyllningar på  fiktiva patienter, under ledning av Anders Hedenbjörk Lager.

– Just den här patienten har rätt dålig tandstatus, säger han efter att ha kikat ner munnen på en av dockorna.

Kompositteknik för tandsköterskor och tandhygienister är en av de mest populära kurserna som Tandläkarförbundet erbjuder och Anders Hedenbjörk Lager är en uppskattad kursledare.

Till vardags har han, som han själv beskriver det, ”fingrarna i alla möjliga syltburkar”. Utöver egen klinisk verksamhet och undervisning är han programansvarig för tandläkarprogrammet.

Han har två aktuella forskningsprojekt på gång, ett om enzymer i dentin och ett om stegvis exkavering. Fram till nyligen var han också engagerad i påbyggnadsutbildningen för tandläkare med utländsk examen.

Att han själv hamnade på tandläkarutbildningen, var tack vare ett av livets många bananskal. I tjugoårsåldern funderade han på att läsa medicin eller psykologi, men träffade en tjej vars båda föräldrar var tandläkare.
– Det verkade rätt skönt att slippa helgarbete…

Han uppskattade de flesta momenten i grundutbildningen, men särskilt spännande var kariologi.

– Många tror att det är naturligt att ha några hål i t änderna, men det ska egentligen aldrig ske om allt står rätt till. Jag
tycker att det ofta trivialiseras, trots att det är världens vanligaste icke överförbara sjukdom som kostar samhället en
massa pengar och förorsakar patienter mycket lidande.

Genom åren har han mött många patienter med svår kariesproblematik. Men under det senaste decenniet har han också enträget försökt sprida kunskap om åtgärderna. År 2008 fick han en förfrågan om att hålla i en kurs i kompositteknik.

– Vi visste att många tandsköterskor och tandhygienister ute i landet redan gjorde fyllningar, trots att de saknade utbildning för det. Det fanns behov av att lära ut de mest grundläggande kunskaperna. Materialen är ganska teknikkänsliga, så det är viktigt att de behandlas på rätt s ätt. Kursdeltagarna får en genomgång i både teori och praktiska moment.

– De flesta är väldigt nöjda och säger att de har nytta av kunskaperna. Och även om de sedan inte själva utför fyllningen, underlättar det att ha förståelse för materialet när man assisterar.

Hittills har 800 tandsköterskor och tandhygienister gått kursen. Anders Hedenbjörk Lager menar att det ligger i tiden; brist på tandläkare gör att andra yrkesgrupper måste ta över en del av deras tidigare uppgifter.

Även om han, vid det här laget, nästan kan hålla kursen med förbundna ögon, känns det fortfarande roligt och meningsfullt. Däremot saknar han erfarenheten av att själv ligga i tandläkarstolen och bli behandlad för ett riktigt kariesangrepp.

– Jag har faktiskt aldrig haft hål i tänderna. Kanske hänger det samman med att jag inte är så förtjust i socker. Jag föredrar kaffe. Utan socker.

Intervjun gjordes av Kerstin Weman till Tandläkarförbundets kurskatalog. Lotta Gyllensten har tagit bilden.

Nyheter

Internationella Munhälsodagen får uppmärksamhet i Sverige

Professor Peter Lingström medverkar i TV4 morgonnyheterna och har lunchföreläsning om hur vi får en god munhälsa.

God livkvalitet börjar i munnen. Sveriges Tandläkarförbund deltar i dag i FDI (World Dental Federations) kampanj World Oral Health Day för bättre munhälsa. Peter Lingström, professor och övertandläkare vid Göteborgs universitet medverkar i dag i flera radiosändningar. Under dagen håller han också en lunchföreläsning om hur vi uppnår och bibehåller en god munhälsa genom livet. I morse gav Peter Lingström råd om hur vi ska sköta våra tänder i TV4:s Nyhetsmorgon.

Se inslaget i TV 4 Nyhetsmorgon här.
Lyssna på intervju med Peter Lingström i radioprogrammet Vaken i Sveriges radio (5.38 in i programmet).
Lyssna på Peter Lingström i direktsändning från Sveriges Tandläkarförbund, 3:09 in i SR Förmiddag i P4 Stockholm.
Läs också i Tandläkartidningen om Peter Lingströms lunchföreläsning.

För mer information om FDI:s världsomspännande kampanj läs mer här

Pressansvarig: Lena Lobelius Sveriges Tandläkarförbund 08-666 15 52

Nyheter

Tema för Internationella Munhälsodagen 20 mars är att inspirera till bättre munhälsa

World Dental Federation, FDI arrangerar årligen den internationella Munhälsodagen 20 mars. I år vill FDI inspirera till bättre munhygien genom sin kampanj "hur får vi och hur bibehåller vi en god munhälsa?"

Årets kampanj syftar till att uppmuntra tandvårdspersonal och professionella att lära ut hur vi uppnår en god munhälsa och ett förbättrat välmående. Förra året deltog 23 länder i kampanjen och i år har ännu fler anmält sin medverkan. Sveriges Tandläkarförbund deltar genom att arrangera en lunchföreläsning med
Peter Lingström som föreläser om god munhälsa som prevention gentemot munsjukdomar.
Föreläsningen sker i Tandläkarförbundets lokaler den 20 mars (inga platser kvar!).

Pressansvarig: Lena Lobelius Sveriges Tandläkarförbund 08-666 15 52

Nyheter

Missa inte konferensen om tobaksprevention

Tandvård mot Tobak har samlat den svenska tobakseliten som ger sin syn på hur de tänker tackla tobaken. Hur ser det ut och hur kan vi inom tandvården konkret arbeta med tobaksprevention?

Konferensen den 26 mars belyser tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler. Tandvården träffar hela befolkningen och utgör en viktig kunskapsspridare både på individnivå i behandlingsstolen och på gruppnivå i den externa verksamheten t ex på våra skolor. Den 1 juli 2019 träder flera förändringar i kraft på tobaksområdet, t ex rökförbud på uteserveringar. Vi kan påvisa värdet av klok lagstiftning. Läs mer i programmet: Konferens om tobaksprevention 26 mars 2019

Nyheter

Mötesplatsen för klinik och vetenskap

Om odontologin ska kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar så kan forskarna inte sitta i ett elfenbenstorn avskilda från omvärlden. Det är dags att öppna porten till tornet och släppa in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker. Då kan forskningen på helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.

Det är utgångspunkten för Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, Vetenskap och klinik i samverkan, som äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen ska fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

– För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

– Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen

Nyheter

20 mars är det den internationella munhälsodagen

Den globala tandläkarorganisationen FDI arrangerar den internationella munhälsodagen: World Oral Health Day den 20 mars i år. Många länder är med och deltar genom att sprida information om nyttan av god munhygien. Temat för årets kampanj är kopplingen mellan munnens hälsa och allmänhälsa.

Orala sjukdomar kan både orsaka och förvärra andra sjukdomar. Dålig munhygien, rökning, ohälsosamma dieter, överkonsumtion av socker och av alkohol kan trigga igång sjukdomar i munnen som sen kan påverka hela kroppen.

Totalt beräknas mer än 3,9 miljarder människor vara drabbade av orala sjukdomar. Den globala tandläkarorganisationen FDI arrangerar den internationella munhälsodagen: World Oral Health Day, 20 mars. Årets kampanj syftar till att lyfta fram relationen mellan munnens hälsa och den övriga kroppen.

Tusentals olika bakteriearter koloniserar vår kropp, inte minst munnen. Ibland blir det obalans vilket kan påverka uppkomst och utveckling av en rad sjukdomar som rheumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar och parodontit. Ny forskning visar att mikrobiomet också tycks påverka förloppet vid diabetes, säger professor Björn Klinge.

Sveriges Tandläkarförbund kommer delta i munhälsodagen och sprida information om kopplingen mellan munnens hälsa och den övriga kroppen.Presskontakt:
Kommunikationsansvarig
Lena Lobelius
lena.lobelius@tandlakarforbundet.se

  • 08-666 15 52
    076 850 09 19
Nyheter

Full fart på 20 orter på Munhälsodagen

Håll koll på tänder och tandkött och tappa inte kontakten med tandvården var det bakomliggande budskapet för firandet av nationella Munhälsodagen runt om i Sverige den 9 september.

Vi i tandvården vill använda Munhälsodagen den andra lördagen i september varje år till att lyfta fram munhälsans betydelse för den allmänna hälsan och hela tandvårdens engagemang för folkhälsan.

– Håll koll på tänder och tandkött, borsta tänderna med fluortandkräm två gånger per dygn, gör rent mellan tänderna och besök tandvården regelbundet. Det är det viktigaste. Det som är bra för tänder och mun är också bra för resten av kroppen, hälsar Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

Så här såg det ut i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå där tandläkarstudenter hjälpte till att bemanna Munhälsodagsmontrarna.

Mer information

Kontaktpersoner

Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund,
tfn 076-840 83 50

Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening,
tfn: 073-366 63 99

Fakta om Nationella Munhälsodagen
Sverige
I Sverige har tandvården valt att fira Nationella Munhälsodagen andra lördagen i september för att kunna avsätta tid till olika aktiviteter. Vi använder dagen till att lyfta fram sambandet mellan munhälsa och hälsa samt hela tandvårdens engagemang för folkhälsan.

World Oral Health Day
World Oral Health Day instiftades 2008 av tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt.

Mer information
Fakta om svenskarnas munhälsa hittar du på www.munhälsodagen.se. https://tandlakarforbundet.se/munhalsodagen/munhalsa-och-allman-halsa-hanger-ihop/

Nationella munhälsodagen arrangeras av Sveriges Tandläkarförbund och dess medlemsorganisationer, bland andra Tandläkarförbundets Studerandeförening, i samverkan med Sveriges Tandhygienistförening.

Nyheter

Munhälsodagen närmar sig

Munhälsodagen den andra lördagen i september ger tandvården runt om i landet ett tillfälle att gemensamt lyfta fram betydelsen av en god munhälsa. Vi hoppas på lika stor uppslutning med aktiviteter i landet som förra året!

I år fokuserar vi den 9 september på hela befolkningen! Med årets budskap ”Le för livet! Håll koll på tänder och tandkött!” vill vi bland annat lyfta fram vikten av att fortsätta hålla regelbunden kontakt med tandvården.

Vykort med munhälsobudskap sprids i sommar-Sverige – beställ du med!
För att börja skapa uppmärksamhet för Munhälsodagen har vi en vykortskampanj med Munhälsodagens budskap. Kortet kommer spridas på kaféer och restauranger på svenska turistorter under sommaren. Vill ni ha kort att sprida på kliniken inför Munhälsodagen? Kontakta Lena Munck, lena.munck@tandlakarforbundet.se och beställ upp till 200 per klinik så långt lagret räcker. Först till kvarn gäller!

Sponsor slår ett slag för Nationella Munhälsodagen
Oral-B kommer att vara sponsor för Munhälsodagen 2017 och bidrar med en mindre summa till projektgruppens annonsering och materialinköp till eventen. Samtidigt kommer Oral-B att ha med budskap om Munhälsodagen i sin svenska kampanj Tandvårdsveckan som äger rum den vecka då Munhälsodagen infaller på lördagen. Det innebär att Munhälsodagen kommer att synas i Oral-B:s tv-reklam, digitala kanaler och även hos bloggare samt i butiker i samband med erbjudanden.

Rapportera in era aktiviteter!
Vi vill också uppmuntra er att rapportera in till oss vilka lokala aktiviteter ni planerar på Munhälsodagen så kan vi puffa för dem på www.munhälsodagen.se och på Munhälsodagens Facebook-sida. Information om Munhälsodagen läggs kontinuerligt ut på www.munhälsodagen.se, på Facebook och på Twitter.

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.