Mötesplatsen för klinik och vetenskap

Om odontologin ska kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar så kan forskarna inte sitta i ett elfenbenstorn avskilda från omvärlden. Det är dags att öppna porten till tornet och släppa in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker. Då kan forskningen på helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.

Det är utgångspunkten för Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, Vetenskap och klinik i samverkan, som äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen ska fungera som en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

– För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

– Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen

Nyheter

20 mars är det den internationella munhälsodagen

Den globala tandläkarorganisationen FDI arrangerar den internationella munhälsodagen: World Oral Health Day den 20 mars i år. Många länder är med och deltar genom att sprida information om nyttan av god munhygien. Temat för årets kampanj är kopplingen mellan munnens hälsa och allmänhälsa.

Orala sjukdomar kan både orsaka och förvärra andra sjukdomar. Dålig munhygien, rökning, ohälsosamma dieter, överkonsumtion av socker och av alkohol kan trigga igång sjukdomar i munnen som sen kan påverka hela kroppen.

Totalt beräknas mer än 3,9 miljarder människor vara drabbade av orala sjukdomar. Den globala tandläkarorganisationen FDI arrangerar den internationella munhälsodagen: World Oral Health Day, 20 mars. Årets kampanj syftar till att lyfta fram relationen mellan munnens hälsa och den övriga kroppen.

Tusentals olika bakteriearter koloniserar vår kropp, inte minst munnen. Ibland blir det obalans vilket kan påverka uppkomst och utveckling av en rad sjukdomar som rheumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar och parodontit. Ny forskning visar att mikrobiomet också tycks påverka förloppet vid diabetes, säger professor Björn Klinge.

Sveriges Tandläkarförbund kommer delta i munhälsodagen och sprida information om kopplingen mellan munnens hälsa och den övriga kroppen.Presskontakt:
Kommunikationsansvarig
Lena Lobelius
lena.lobelius@tandlakarforbundet.se

  • 08-666 15 52
    076 850 09 19
Nyheter

Full fart på 20 orter på Munhälsodagen

Håll koll på tänder och tandkött och tappa inte kontakten med tandvården var det bakomliggande budskapet för firandet av nationella Munhälsodagen runt om i Sverige den 9 september.

Vi i tandvården vill använda Munhälsodagen den andra lördagen i september varje år till att lyfta fram munhälsans betydelse för den allmänna hälsan och hela tandvårdens engagemang för folkhälsan.

– Håll koll på tänder och tandkött, borsta tänderna med fluortandkräm två gånger per dygn, gör rent mellan tänderna och besök tandvården regelbundet. Det är det viktigaste. Det som är bra för tänder och mun är också bra för resten av kroppen, hälsar Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

Så här såg det ut i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå där tandläkarstudenter hjälpte till att bemanna Munhälsodagsmontrarna.

Mer information

Kontaktpersoner

Hans Göransson, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund,
tfn 076-840 83 50

Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening,
tfn: 073-366 63 99

Fakta om Nationella Munhälsodagen
Sverige
I Sverige har tandvården valt att fira Nationella Munhälsodagen andra lördagen i september för att kunna avsätta tid till olika aktiviteter. Vi använder dagen till att lyfta fram sambandet mellan munhälsa och hälsa samt hela tandvårdens engagemang för folkhälsan.

World Oral Health Day
World Oral Health Day instiftades 2008 av tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt.

Mer information
Fakta om svenskarnas munhälsa hittar du på www.munhälsodagen.se. https://tandlakarforbundet.se/munhalsodagen/munhalsa-och-allman-halsa-hanger-ihop/

Nationella munhälsodagen arrangeras av Sveriges Tandläkarförbund och dess medlemsorganisationer, bland andra Tandläkarförbundets Studerandeförening, i samverkan med Sveriges Tandhygienistförening.

Nyheter

Munhälsodagen närmar sig

Munhälsodagen den andra lördagen i september ger tandvården runt om i landet ett tillfälle att gemensamt lyfta fram betydelsen av en god munhälsa. Vi hoppas på lika stor uppslutning med aktiviteter i landet som förra året!

I år fokuserar vi den 9 september på hela befolkningen! Med årets budskap ”Le för livet! Håll koll på tänder och tandkött!” vill vi bland annat lyfta fram vikten av att fortsätta hålla regelbunden kontakt med tandvården.

Vykort med munhälsobudskap sprids i sommar-Sverige – beställ du med!
För att börja skapa uppmärksamhet för Munhälsodagen har vi en vykortskampanj med Munhälsodagens budskap. Kortet kommer spridas på kaféer och restauranger på svenska turistorter under sommaren. Vill ni ha kort att sprida på kliniken inför Munhälsodagen? Kontakta Lena Munck, lena.munck@tandlakarforbundet.se och beställ upp till 200 per klinik så långt lagret räcker. Först till kvarn gäller!

Sponsor slår ett slag för Nationella Munhälsodagen
Oral-B kommer att vara sponsor för Munhälsodagen 2017 och bidrar med en mindre summa till projektgruppens annonsering och materialinköp till eventen. Samtidigt kommer Oral-B att ha med budskap om Munhälsodagen i sin svenska kampanj Tandvårdsveckan som äger rum den vecka då Munhälsodagen infaller på lördagen. Det innebär att Munhälsodagen kommer att synas i Oral-B:s tv-reklam, digitala kanaler och även hos bloggare samt i butiker i samband med erbjudanden.

Rapportera in era aktiviteter!
Vi vill också uppmuntra er att rapportera in till oss vilka lokala aktiviteter ni planerar på Munhälsodagen så kan vi puffa för dem på www.munhälsodagen.se och på Munhälsodagens Facebook-sida. Information om Munhälsodagen läggs kontinuerligt ut på www.munhälsodagen.se, på Facebook och på Twitter.

Nyheter

Följ webbsänt Tobacco Endgame-seminarium

Den 16 maj höll Tobaksfakta - oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak, ett seminarium för vårdpersonal och andra folkhälsoarbetare. Titeln var Tobak hotar hållbar utveckling.

Woman breaking a cigarette

Du kan se hela seminariet via länken nedan.

Folkhälsomyndigheten och Tobaksfakta lyfte Agenda 2030 och hur tobaken är aktuell för samtliga av FN:s hållbarhetsmål.

Frida Arounsavath redogjorde för Swedwatchs rapport om tobaksodling i Bangladesh. Tobaksbönderna hamnar ofta i överskuldsättning, barnarbete och får hälsoproblem av tobaksodlingen medan tobaksindustrin inte redogör för vilken kontroll och insyn de har över tobakens ursprung.

Mats Andersson, vice ordförande i Global Challenges Foundation, berättade om hur en långsiktig investerare inte ser någon konflikt mellan god avkastning och hållbara investeringar.

Fyra Tobacco Endgame-stödjare i Uppsala – regionen, länsstyrelsen, kommunen och länsidrottsförbundet – visade hur de utvecklat samverkan för att minska tobaksbruket i Uppsala.

Lyssna även på doktorand Anna Gunnerbeck, KI, som berättar om sin avhandling Nikotinexponering under graviditeten och effekter på det nyfödda barnets hälsa.

Till Tobacco Endgame-seminarium 16 maj

Nyheter

Dags att planera Munhälsodagen 9 september

Munhälsodagen, andra lördagen i september, är tandvårdens unika tillfälle att tillsammans lyfta fram betydelsen av en god munhälsa. Vi hoppas på lika stor uppslutning med aktiviteter runt om i landet som förra året!

I år går vi ut brett mot hela befolkningen med budskapet ”Le för livet – håll koll på tänder och tandkött! Med årets budskap vill vi bland annat lyfta fram vikten av att fortsätta hålla regelbunden kontakt med tandvården.

För att börja skapa uppmärksamhet för Munhälsodagen den 9 september startar vi en vykortskampanj redan under sommaren. Kortet bär Munhälsodagens budskap ”Le för livet! Håll koll på tänder och tandkött!” och några enkla munhälsoråd. Kortet kommer spridas på kaféer och restauranger på turistorter under sommaren. Vill ni ha kort att sprida på kliniken inför Munhälsodagen? Kontakta Lena Munck, lena.munck@tandlakarforbundet.se och beställ upp till 200 per klinik så långt lagret räcker. Först till kvarn gäller!

Vi vill också uppmuntra er att rapportera in de aktiviteter ni planerar till oss så kan vi flagga för dem på www.munhälsodagen.se och på vår Facebook-sida.

Information om Munhälsodagen läggs kontinuerligt ut på www.munhälsodagen.se, på Facebook/Munhälsodagen och på Twitter/munhalsa.

Nyheter

Hon är årets svenska kvinna

Nikoo Bazsefidpay, ordförande i Tandläkare utan gränser och tandläkare på käkkirurgiska kliniken i Jönköping har utsetts till Årets svenska kvinna 2017.

Läs mer på Tandläkartidningens hemsida.

Nyheter

Nyheter från FDI

Sveriges Tandläkarförbund är medlemmar i FDI, World Dental Federation, en världsomspännande organisation som representerar över en miljon tandläkare över hela världen.

Internationella Munhälsodagen 20 mars

Den 20 mars firar FDI World Oral Health Day. Dagen instiftades 2008 att firas den 12 september varje år men flyttades senare av FDI till den 20 mars för att inte sammanfalla med FDI’s årliga kongress Annual World Dental Congress. Sverige och flera länder i Europa valde att fortsätta att fira dagen i september då klimatet här ofta är bättre för utomhusevent i september än i mars månad. Nationella Munhälsodagen firas den andra lördagen i september i Sverige.

Antibiotikaresistens

WHO publicerar en lista över de antibiotikaresistenta bakterier som utgör det största hotet mot människors hälsa.

Skatt på socker

Från Mexico till Schweiz, flera länder överväger att införa skatt på socker.

Ny partner till FDI’s Vision 2020

3M blir ny partner till FDI och stödjer därmed FDI’s globala påverkansmål i sin Vision 2020.

WHO agerar för att begränsa noma i Afrika

Noma är en allvarlig sjukdom med snabbt sjukdomsförlopp som förstör munnen och ansiktet. Noma drabbar mest barn under sex års ålder som lider av näringsbrist och lever i extrem fattigdom.

Läs mer om FDI, World Dental Federation, här

Nyheter

Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa!

Idag går tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa.

Läs mer om äldres munhälsa

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.