Forskningskonferenser

Illustratör: Elisabeth Widmark

Nationellt forum för odontologisk forskning

Svenska Tandläkare-Sällskapet har anordnat två odontologiska forskningskonferenser.

Första Forskningskonferensen ägde rum 25-26 april 2016 och även den i Malmö. Den handlade förstås om forskning och då med inriktning på varför odontologisk forskning är viktig och hur alla aktörer inom tandvården gemensamt kan samverka för att höja kvaliteten i svensk odontologisk forskning. Det var ett första viktigt steg att öka samverkan mellan alla verksamma inom tandvården; personal ute på klinikerna, vårdgivare inom privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. Forskarskolan deltog med 35 personer och stor posterutställning. Föreläsningarna och workshop hade bl a teman som hälsoekonomi, grant writing, rekrytering av framtidens forskare och hur man söker forskningsmedel mm.

Program forskningskonferens 25-26 april 2016

Den andra forskningskonferensen 2019 hade tema Vetenskap och klinik i samverkan och ägde rum den 4-5 april i Malmö. Syftet med konferensen var att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Målet för den odontologiska forskningen är en god oral hälsa och välbefinnande i befolkningen. För att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga vård behöver vi förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom och därigenom kunna ta fram effektivare metoder för att förebygga och behandla – för att nå hit behövs samverkan. Forskningen kan inte leva sitt eget liv utan behöver utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns inte bara inom akademien utan i hela samhället. Därför är det av högsta prioritet att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar.

Program forskningskonferens 4-5 april 2019

Forskningskonferenser som samlar representanter både från akademi och klinik ökar det viktiga samarbetet kring angelägna frågor. Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med forskningskonferenserna ta till vara på Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

Vid båda tillfällena som Forskningskonferensen hållits i Malmö har Malmö stad bjudit på middag i vackra anrika Rådhuset vilket varit mycket uppskattad av deltagare och medverkande på konferensen.

Malmö stadsvapen

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Per Vult von Steyern
ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
per.vult@mau.se

Illustratör: Elisabeth Widmark. Bild 1. Odontologisk forskning ensamma i ett elfenbenstorn. Hur ska forskningen kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar om den är avskild från omvärlden? Bild 2:
Om elfenbenstornet öppnar porten och släpper in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker så kan forskningen på ett helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.