Forskningskonferenser

Illustratör: Elisabeth Widmark

Nationellt forum för odontologisk forskning

Svenska Tandläkare-Sällskapet har anordnat två odontologiska forskningskonferenser. 2019 hade forskningskonferensen tema Vetenskap och klinik i samverkan och ägde rum den 4-5 april i Malmö. Syftet med konferensen var att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

Målet för den odontologiska forskningen är en god oral hälsa och välbefinnande i befolkningen. För att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga vård behöver vi förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom och därigenom kunna ta fram effektivare metoder för att förebygga och behandla – för att nå hit behövs samverkan. Forskningen kan inte leva sitt eget liv utan behöver utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns inte bara inom akademien utan i hela samhället. Därför är det av högsta prioritet att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar.

Forskningskonferenser som samlar representanter både från akademi och klinik ökar det viktiga samarbetet kring angelägna frågor. Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med forskningskonferenserna ta till vara på Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Per Vult von Steyern
ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
per.vult@mah.se

Agneta Marcusson
ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd
agneta.marcusson@regionostergotland.se

Illustratör: Elisabeth Widmark. Bild 1. Odontologisk forskning ensamma i ett elfenbenstorn. Hur ska forskningen kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar om den är avskild från omvärlden? Bild 2:
Om elfenbenstornet öppnar porten och släpper in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker så kan forskningen på ett helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället.