Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2019

STS pris för bästa avhandling
Aleksandar Milosavljevic, Malmö

Forssbergs Dentals stipendiefond
Göran Friman, Filipstad

Dentatus pris till årets studenter
Pallavi Khattar (Stockholm)
Jesper Gustavsson (Malmö)
Henrik Landgren (Umeå)
David Pohjola (Göteborg)

STS pris för bästa forskningsrapport
utses på Stockholmsmässan den 15 november

Stipendiater 2019

100.000

Jonas Sundberg, Göteborg
Precancerösa sjukdomstillstånd i munnen, HPV-infektion och cancerrisk

75.000
Victor Tollemar Wilmenius, Huddinge
Clincal correlation to Histological grading of pathophysiology of the oral mucosa in patients with chronic Graft-versus-Host-Disease

70.000
Anton Eklund, Umeå
Käkfunktion hos individer med nyligt whiplashtrauma

Kristina Skallsjö, Mölndal
Orala symptom och komplikationer samt hälsorelaterad livskvalitet (QoL) under och efter stamcellstransplantation – en prospektiv longitudinell studie

Mirjam Majster, Stockholm
Discovery and Validation of Oral Biomarkers of Inflammatory Bowel Disease

Hajer Jasim, TV Huddinge
Molecular biomarkers in saliva in health and pain states

Jacob Holmer, Huddinge
Investigation of periodontitis as contributor to risk of dementia: The MINOPAR project

35.000
Niko Vähäsarja, Huddinge
Dental procedures and the risk of infective endocarditis

Nils Gustafsson, Umeå
Karotisförkalkningar i panoramaröntgen – Diagnostisk reliabilitet och förkalkningarnas association till hjärt-kärlsjukdom.

Minh Le, Malmö
Clinical performance of all-ceramic posterior crowns. A randomized, prospective clinical trial comparing glass-ceramic crowns to monolithic translucent zirconia crowns with and without a semi-veneer.

Martin Bengtsson, Lund
Förändringar i ansiktets utseende på patienter som genomgår kirurgisk behandling av grava bettfel.

Henrik Berlin, Malmö
Barns upplevelse av smärta i samband med tandextraktion – en grounded theory studie

Reuben Clark, Huddinge
Modulering av myeloida celler vid parodontit

Ulrica Gidlund, Stockholm
Hur påverkar oral rehabilitering livskvaliteten hos patienter med långvarig ätstörning?

Samaa Al Sayegh, Huddinge
Sensory-motor regulation of human chewing and biting behavior in painful orofacial conditions

Nongfei Sheng, TV Umeå
DMBT1 as a key molecule in both bacterial virulence and human genetic susceptibility for caries.

Sara Engman, Umeå
Establishment of a peri-implantitis mouse model to study the importance of chemokine receptor signalling in disease development

Golnaz Barjandi, Huddinge
Tryptofanmetabolismen och oral mikroflora vid långvarig muskelsmärta

Alexandra Carlsson, Linköping
Prediktion av käkledsartrit med inflammationsmarkörer i saliv hos barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit – En fall-kontrollstudie

Lottie Adler, TV Stockholm
Inflammatory mediator profile at teeth and implants, health and disease

Mark Lindholm, Umeå
Cryo-EM tomography analysis of the Aggregatibacter aphrophilus Type VI Secretion System (T6SS), and its role in interbacterial competition.