Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2023

STS pris för bästa avhandling
Mark Lindholm

Forssbergs Dentals stipendiefond
Stefan Lundgren

Bästa forskningsrapport
Mats Bågesund

Dentatus pris till årets studenter
Linn Holm
Tilda Karlén,
Solange Girgis
XeniseraHallulli

Hedersutmärkelse
Jon Einar Dahl

Stipendiater 2023

100 000 kr
Ellie Saghafi, Göteborg
Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap-träning på huvud-halscancerpatienters smärta och funktionsstörningar i käksystemet, gap- funktion

85 000 kr
Evelina Nilsson, Umeå
Utveckling av integrerad käk-nackfunktion hos barn och ungdomar

Golnaz Barjandi, Huddinge
Tryptofanmetabolismen och oral mikroflora vid långvarig muskelsmärta

Magnus Wänman, Umeå
Studier av biologiska markörer vid parodontit och i relation till associerade kroniska sjukdomar i PerioGene North

Helena Arvidsson, Huddinge
Artificiell Intelligens för Diagnostik av Orala Slemhinnelesioner

Maria Erkapers, Uppsala
Utvärdering av käkens rörelsefunktion, temporomandibulär funktion samt oral hälsorelaterad livskvalitet, hos patienter med uttalat

 

60 000 kr

Alicia Böthun, Umeå
Patientens perspektiv på samtidig käk- och nacksmärta

Anton Eklund, Umeå
Käkfunktion vid experimentell nacksmärta – en randomiserad kontrollerad studie

Axel Kutschke, Gävle
Implementering av digitala lösningar i tandvården – DIGIT

Claudia Jaldin, Göteborg
Sensorer – framtida redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta i tandvården. En för teamet kompetenshöjande

Sara Olsson, Örebro
Long-term survival of root-filled teeth and associated risk factors in Sweden

Nils Gustafsson, Umeå
Associations between oral health, quality of life and cardiovascular disease in the VIPVIZA study