Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2020

STS pris för bästa avhandling
Niels Ganzer – Gävle

Forssbergs Dentals stipendiefond
Magnus Hakeberg – Göteborg

Dentatus pris till årets studenter
Freja Håkansson – Göteborgs Universitet
Linda Liljeblad – Karolinska Institutet
Hanna Dahl – Malmö Universitet
Evelina Svanelind – Umeå Universitet

Stipendiater 2020

80.000
Alexandra Aidoukovitch, Lund
Hämmar epitelceller i saliv orala patogener genom att bilda och frisätta den antimikrobiella peptiden LL-37?

Fredrik Jäwert, Trollhättan
On factors associated with development of oral squamous cell carcinoma

Victor Tollemar Wilmenius, Huddinge
Oral Chronic Graft-versus-Host Disease: Clinical and Pathological staging

65.000
Samaa Al Sayegh, Huddinge
Sensory-motor regulation of human chewing and biting behavior in painful orofacial conditions

Golnaz Barjandi, Huddinge
Tryptofanmetabolismen och oral mikroflora vid långvarig muskelsmärta

40.000
Niko Vähäsarja, Huddinge
Dental procedures and the risk of infective endocarditis

Tobias Regnstrand, Huddinge
Artificial intelligence in assessment of the three demensional relationship of teeth and maxillary sinus

Caroline Riben Grundström, Uppsala
Peri-implantit – Kirurgisk behandling, antibiotika och riskfaktorer

Tessa Bijelic, Malmö
From internet-based treatment (IBT) to E-health/pain-stress (EPS) for the treatment of TMD pain among adolescents

Catarina Magnusson, Göteborg
Clinical and experimental in vitro studies on the impact of silicon on human bone

Lisa Bellander, Mölndal
Senior alert – ett verktyg för bättre munhälsa hos sköra äldre?

Anton Eklund, Umeå
Käkfunktion hos individer med whiplashtrauma – en prospektiv tvåårsuppföljning

Ingela Grönbeck Lindén, Stenungssund
OHAI – ett instrument för att bedöma sköra äldre personers förmåga till egenvård avseende munhygien

Ghazaleh Boromand, Göteborg
Effekten av Substans X på ben nybildning i fullstrålat ben

Maria Westin, Göteborg
Low level laser therapy as prophylaxis against oral mucositis in patients undergoing haematopoietic stem cell transplantation for lymphoma; a randomized, double blind placebo control study

Amina Basic, Göteborg
Antimicrobial profiles of oral Fusobacterium isolates harvested from subjects in three countries: an in vitro study

Guillermo Ruacho, Nynäshamn
Orala faktorer i relation till autoimmunitet: Studier om munhållans betydelse vid systemiska sjukdomar

Mirjam Majster, Stockholm
Oral Immunological Manifestations of Inflammatory Bowel Disease