Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2018

International Prize
Kai Fried, Stockholm

STS förtjänstmedalj
Bill Berghult, Malmö

STS pris för bästa avhandling
Sofia Björnfot Holmström, Stockholm

Henry Beyrons fond
Per Vult von Steyern, Malmö
Thomas List, Malmö

Millerpriset
Ann Wennerberg, Göteborg

Forssbergs Dentals stipendiefond
Torsten Jemt, Göteborg

Dentatus pris till årets studenter
Jonathan Wiberg (Stockholm)
Mathilda Ramqvist (Malmö)
Stina Jacobsson (Umeå)
Lamija Alibegovic (Göteborg)

STS pris för bästa forskningsrapport
Emma Göransson, Linköping

Stipendiater 2018

100.000

Sara Engman Umeå
Effects of CCL11 internalization and concomitant receptor signalling on osteoclast migration and bone resorption activity

Nongfei Sheng Umeå
Immunbrist och högvirulenta stammar av Streptococcus mutans förnyar etiologi, diagnostik och behandling av kariessjukdom

Victor Tollemar Wilmenius Huddinge
Histological grading of pathophysiology of the oral mucosa in patients with chronic Graft-versus-Host-Disease

60.000
Mirjam Majster Huddinge
Discovery and Validation of Oral Biomarkers of Inflammatory Bowel Disease

Catarina Magnusson Göteborg
Impact of Silicon on bone health – experimental studies

Nils Gustafsson Umeå
Karotisförkalkningar i panoramaröntgen – Diagnostisk reliabilitet och förkalkningarnas association till hjärt-kärlsjukdom

Jonas Sundberg Göteborg
Precancerösa sjukdomstillstånd i munnen, HPV-infektion och cancerrisk

Guillermo Ruacho Nyköping
Orala faktorer i relation till autoimmunitet: Studier om munhållans betydelse vid systemiska sjukdomar

Lottie Adler Stockholm
Inflammatory mediator profile at teeth and implants, health and disease

Mark Lindholm Umeå
The prevalence of aggressive periodontitis and the impact of virulence characteristics of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in a population of adolescents in Västerbotten County

Hajer Jasim Huddinge
Molecular biomarkers in saliva in health and pain states

50.000
Maria Erkapers Uppsala
Utvärdering av käkens rörelsefunktion, temporomandibulär funktion samt oral hälsorelaterad livskvalitet, hos patienter med uttalat tandslitage som genomgår omfattande oral rehabilitering

Anna Svärd Norrköping
Novel approaches for diagnostics of periodontitis

Martin Bengtsson Lund
Förändringar i ansiktets utseende på patienter som
genomgår kirurgisk behandling av grava bettfel.

Mattias Pettersson Umeå
Content and the effect of titanium and cobalt at the
peri-implant microbiota

Amina Basic Göteborg
Bacterial hydrogensulfide in the pathogenesis of periodontal diseases

41.000
Per Elgestad Stjernfeldt Stockholm
Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre individer

30.000
Peyman Kelk Umeå
Oral Mesenchymal Stem Cells In Novel Clinical Applications

Linda Eriksson Umeå
Smakpreferenser och variation i uttryck av associerade gener i relation till karies och oral mikrobiota hos ungdomar i Västerbotten

Julia Lam Malmö
Kan internet-baserad beteendeterapi i allmäntandvården återställa hjärnans funktion och morfologi vid kronisk käksmärta hos vuxna?

Lena Mårell Umeå
Dental caries as an immune related disease; consequences for diagnosis and prevention of the disease. Karies som en immunrelaterad sjukdom; konsekvenser för diagnostik och prevention av sjukdomen

Samaa Al Sayegh Huddinge
Sensory-motor regulation of human chewing and biting behavior in painful orofacial conditions