Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2022

STS pris för bästa avhandling
Hajer Jasim

Forssbergs Dentals stipendiefond
Matti Sällberg

Bästa forskningsrapport
Jacob Holmer

Dentatus pris till årets studenter
Moa Rask
Hanien Al-Faisal
Willem de Lange
Matin Farzad

Hedersutmärkelse
Susanna Axelsson

Stipendiater 2022

75 000 kr
Golnaz Barjandi, Huddinge
Tryptofanmetabolismen och oral mikroflora vid långvarig muskelsmärta

50 000 kr
Sara Rosendahl, Umeå
Importance of CCL11 on osteoclast activity and associations to bone resorption in periodontal disease

35 000 kr

Alexandra Aidoukovitch, Lund
Kan vitamin D stimulera produktionen av den antimikrobiella peptiden LL-37 och därigenom motverka S. mutans?

Helena Arvidsson, Huddinge
Artificiell Intelligens för Diagnostik av Orala Slemhinnelesioner

Linn Hedberg, Stockholm
Kognitiva förändringar och dess neurala korrelationer efter protetisk bettrehabilitering på äldre vuxna – en randomiserad kliniskt interventionsstudie

Richard Olofsson, Uddevalla
Kan saliv användas för monitorering av immunoglobuliner vid multipelt myelom?

Caroline Riben Grundström, Uppsala
Periimplantit – Kirurgisk behandling, antibiotika och riskfaktorer

Fredrik Jäwert, Göteborg
Kan analyser av genkopieförändringar i orala precanceroser prediktera cancerutveckling?