Odontologisk Riksstämma

Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg den 16-18 november
TEMA 2022

Årets tema - Vår tid är nu!

En tid av hisnande förändringar väcker många frågor. Klimathotet, hur påverkas vi? Vart hamnar vi med AI? Goda kostvanor för fler i välfärdssamhället, är det möjligt? Hur kan svensk tandvård bli mer jämlik över landet? Vi ger inblick, lyfter goda exempel, presenterar kliniska modeller och skapar debatt om dagsaktuella frågeställningar. Vår tid är nu, att utveckla och att utvecklas!

ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA & SWEDENTAL

Vi moderniserar vårt visuella uttryck!

Inför 2022 görs ett omtag och ett nytt grafiskt manér lanseras både när det gäller form och färg. Det nya formspråket ska spegla framåtanda och nytänk. Det ska visa att Odontologisk Riksstämma och Swedental är den självklara mötesplatsen när branschen möts.

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS

Riksstämman & Swedental

Tillsammans med Swedental skapar vi Nordens största mötesplats för dentalbranschen. Vi ses igen på Svenska mässan i Göteborg den 16-18 november 2022!

Odontologisk Riksstämma 2021 blev en succé!

Vi vill rikta ett stort tack till alla föreläsare, utställare och besökare som kom till Odontologisk Riksstämma och Swedental på Stockholmsmässan i Älvsjö under dagarna 17-19 november. Under framtidstemat Tillbaka till framtiden var 2021 års riksstämma full av spännande innehåll. Med över 60 programpunkter, möjligheten att träffa ämnes- och specialistföreningarna i Future Lab, lyssna till nytt inom forskningen, Etikdagen, Forskning i fokus och Tandteknikernas engagemang i Lab-Day blev årets Odontologiska Riksstämma en riktig succé.

 

Vi som arrangerar Riksstämman

I år arrangerar Svenska Tandläkare-Sällskapet den 57:e Odontologiska Riksstämman med syftet att sprida kunskap och främja utvecklingen på det Odontologiska området. Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsen förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier och främjar odontologisk fortbildning. Vi har träffat Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet som berättar mer om Sällskapets uppdrag och hur de arbetar med Riksstämman.

Läs mer här!

Blogg

Forskning och kunskap från Svenska Tandläkare-Sällskapet