Vanliga frågor om Riksstämman

Frågor och svar om Riksstämman

Anmälan öppnar senare i år. Sista anmälningsdag är 31 oktober. Håll dig uppdaterad på denna sida och på
Facebook.

Programmet börjar bli klart framåt sommaren. Håll dig uppdaterad på denna sida och på
Facebook.

Den mailas till dig v 45, i början av november i form av en namnskylt ”badge”. Den kan du sedan skriva ut själv eller på plats på Svenska mässan. Namnskylten är din inträdesbiljett med deltagande till Riksstämman.

Maila info@reachem.se och meddela ditt förhinder.

Vid återbud efter 1 oktober återbetalas deltagaravgiften helt, förutom en avbokningsavgift på 500 kr/person som tas ut om du redan har anmält dig.

Vid återbud efter 31 oktober återbetalas deltagaravgiften endast mot giltigt läkarintyg, men dock med en avbokningsavgift på 500 kr/person. Läkarintyg skickas till: Svenska Tandläkare-Sällskapet, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Om du blir sjuk under Riksstämmedagarna behöver du inte ringa återbud, det räcker att du mailar info@reachem.se och sedan postar ditt sjukintyg så snart du kan.

Du kan även överlåta din biljett till din kollega, men du måste anmäla det till oss med namn på den som tar över din biljett info@reachem.se

Ja. Se frågan om förhinder ovan.

Ja, det går bra. Byter du med en kollega som går för högre avgift kommer ni att debiteras mellanskillnaden. Kontakta oss om du vill överlåta din plats info@reachem.se. Ange namn och mailadress (samt ev fakturaadress) till kollegan som ska överta din plats. Vi skickar sedan ut bekräftelse till din ersättare.

Efter Riksstämman kan du få ett intyg på vilka föreläsningar du gått på, förutsatt att du blivit scannad när du gick in på resp föreläsning. Tandläkarförbundets poängsystem med ett poäng per timme används. För att få ett allmänt intyg, maila uppgifter om namn och adress till info@reachem.se.

Boka om du vill vara säker på att komma in på något speciellt semianrium. Det finns gott om platser men vi släpper alltid in i mån av plats. Det KAN bli fullt, och då är det bara de som bokat som får plats.

Tänk på att vara vid salen i god tid även om du bokat. Vi släpper outnyttjade bokningar 10 minuter innan föreläsningen börjar, för att kunna ge plats åt andra.

Vi ses den 11-13 november på Svenska mässan i Göteborg – VÄLKOMMEN!

Nej, inte i år. Däremot kommer lunch att finnas som tillval när du bokar din biljett till Riksstämman. Håll dig uppdaterad på denna sida och på Facebook.