Osynliga tekniker i Riksstämmans vetenskapliga program

Under föreläsningen "Osynlig tandreglering, när fungerar det?" får vi veta mer om vad man ska tänka på om man vill behandla patienter med osynliga tandregleringstekniker.

Agneta Karsten, ny ordförande i Stipendienämnden och ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet

Agneta Karsten, ny ordförande i Stipendienämnden och ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet, är personen bakom programpunkten. Hon har bjudit in kunniga föreläsare till årets Riksstämma för att tala om ämnet osynlig tandreglering och medverkar själv som moderator. I en kort intervju berättar Agneta mer om föreläsningen och vad vi kan förvänta oss.

Berätta mer om föreläsningen ”Osynlig tandreglering, när fungerar det?” – vad handlar den om?

Det blir alltmer vanligt att patienter efterfrågar tandställningar som inte syns men som ändå flyttar tänder. Det har sedan många år funnits tandställningar som fästs på tändernas baksidor och sedan några år tillbaka har direktreklam riktats till patienter och tandläkare för att flytta tänder med genomskinliga skenor av olika märken. Såväl allmäntandläkare som ortodontister använder nu genomskinliga skenor för att flytta tänder. Under föreläsningen går vi igenom vad man ska tänka på om man vill behandla patienter med osynliga tekniker samt vikten av diagnostik och noggrann behandlingsplanering. Föreläsarna ger tips på hur man som tandläkare bör tänka vid olika typer av bett- och tandpositionsfel.

Vem tycker du bör gå på föreläsningen?

Den riktar sig till alla inom tandvårdsteamet. Idag efterfrågar patienter detta i högre utsträckning. Det är viktigt att man som behandlande tandläkare vet vad som ska behandlas när och av vem så att både tandläkaren och patienten blir nöjd till slut. Då enklare behandlingar utförs av allmäntandläkare och alla typer av bettfel remitteras till ortodontister är föreläsningen lika aktuell för alla som börjat, hållit på ett tag eller funderar på att behandla med osynlig apparatur.

Vad kommer man kunna ta med sig därifrån?

Föreläsarna är duktiga kliniker och föreläsare och de kommer ge tips om vilken teknik som är bäst för olika bettfel. Vad man kan börja med och vad man absolut bör undvika vid behandling med osynliga tandställningar.

Berätta mer om vilka föreläsare du har bjudit in – vilka är de?

Dirk Weichmann är privatpraktiserande ortodontist i Tyskland. Han har startat olika företag med lingual tandställning. Han föreläser internationellt och ger teknikkurser över hela världen. Han behärskar alla typer av ortodontiska tandställningar inklusive att flytta tänder med aligners.

Thor Henriksson är en välkänd ortodontist och kursgivare i Sverige. Han är docent vid odontologen i Malmö men driver nu en privatpraktik i Malmö där han behandlar patienter med olika typer av ortodontisk apparatur, såväl lingual apparatur som olika aligners.

Dirk och Thor kommer ge varsin föreläsning och därefter kommer vi ha en panel där aktuella frågor tas upp mellan föreläsarna med möjlighet till frågor från publiken. Det ska bli oerhört spännande att få lyssna till dessa duktiga föreläsare och ortodontister.

Köp entrébiljett och ta del av fullständigt program här!

Läs också