Vill du bli tandläkare?

Se film om tandläkaryrket

Om du trivs med att arbeta med människor, kan tandläkaryrket vara ett yrkesval för dig. Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Som tandläkare är ett intresse för människor och god känsla för service och kvalitet viktiga egenskaper.

I början av den femåriga utbildningen läser du huvudsakligen basvetenskapliga ämnen, däribland anatomi, histologi och fysiologi. Parallellt ägnas tid åt odontologiska ämnen och du får möjlighet att arbeta praktiskt med att behandla patienter.

Som legitimerad tandläkare har du flera olika arbetsområden att välja mellan. I den offentliga tandvården kan du arbeta som anställd tandläkare på en folktandvårdsklinik. Du kan också välja att driva eget som tandläkare eller vara anställd i privat verksamhet. Som tandläkare finns även möjligheten att arbeta som lärare eller forskare vid en fakultet.

En annan möjlighet kan också vara att vidareutbilda dig till specialist. Inom tandvården finns åtta specialistkompetensområden.

Läs mer om yrket i vår broschyr Vill du bli tandläkare?

Tandläkarutbildningen är en femårig utbildning som ges på fyra orter i landet:
Institutionen för odontologi i GöteborgOdontologiska Institutionen vid Karolinska Institutet i StockholmOdontologiska fakulteten vid Umeå Universitet och Tandvårdshögskolan i Malmö.

Överblick av tandläkarutbildningarna i Sverige

Observera att studieplan och studiesätt skiljer sig mycket mellan studieorterna. Vi rekommenderar därför att du tar direktkontakt med de fyra skolorna där utbildning ges.

Du kan också besöka Högskoleverkets hemsida för blivande studenter.

Hur ser framtiden ut?

För nyexaminerade

Idag råder det liten konkurrens om jobben och möjligheten att få jobb är mycket god. Arbetsmarknaden präglas dock av stora regionala variationer, vilket innebär att det på en del platser – vanligtvis i de större städerna – är konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera tandläkare.

För erfarna

Idag råder liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade). Arbetsmarknaden präglas av stora regionala variationer vilket innebär att det på en del platser finns konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt?

Den svenska tandläkarutbildningen är godkänd inom EU/EES-området vilket gör att arbetsmarknaden inte är begränsad till Sverige.