Vill du bli tandläkare?

Om du trivs med att arbeta med människor, kan tandläkaryrket vara ett yrkesval för dig!

Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Som tandläkare är ett intresse för människor och god känsla för service och kvalitet viktiga egenskaper. I början av den femåriga utbildningen läser du huvudsakligen basvetenskapliga ämnen, däribland anatomi, histologi och fysiologi. Parallellt ägnas tid åt odontologiska ämnen och du får möjlighet att arbeta praktiskt med att behandla patienter.

Som legitimerad tandläkare har du flera olika arbetsområden att välja mellan. I den offentliga tandvården kan du arbeta som anställd tandläkare på en tandvårdsklinik. Du kan också välja att driva eget som tandläkare eller vara anställd i privat verksamhet. Som tandläkare finns även möjligheten att arbeta som lärare eller forskare vid en fakultet. En annan möjlighet kan också vara att vidareutbilda dig till specialist. Inom tandvården finns åtta specialistkompetensområden.

Vill du veta mer om tandläkaryrket?

Läs mer i vår broschyr om tandläkaryrket

Se film om tandläkaryrket

Om tandläkarutbildningen

Tandläkarutbildningen är en femårig utbildning som ges på fyra orter i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Observera att studieplan och studiesätt skiljer sig mycket mellan studieorterna. Vi rekommenderar därför att du tar direktkontakt med de fyra skolorna där utbildning ges.

Institutionen för odontologi i Göteborg

Odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet i Stockholm

Odontologiska fakulteten vid Umeå Universitet

Tandvårdshögskolan i Malmö

Överblick av tandläkarutbildningarna i Sverige

Du kan också besöka Högskoleverkets hemsida för blivande studenter.

– FÖR NYEXAMINERADE

Idag råder det liten konkurrens om jobben och möjligheten att få jobb är mycket god. Arbetsmarknaden präglas dock av stora regionala variationer, vilket innebär att det på en del platser – vanligtvis i de större städerna – är konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera tandläkare.

– FÖR ERFARNA

Idag råder liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade). Arbetsmarknaden präglas av stora regionala variationer vilket innebär att det på en del platser finns konkurrens om tjänsterna medan arbetsgivarna i vissa regioner har svårt att rekrytera.

BLIR DIN SVENSKA UTBILDNING GILTIG INTERNATIONELLT?

Den svenska tandläkarutbildningen är godkänd inom EU/EES-området vilket gör att arbetsmarknaden inte är begränsad till Sverige.