Bli studentmedlem

För dig som studerar till tandläkare i Sverige finns Studerandeföreningen med en lokal förening på varje lärosäte där tandläkarprogrammet finns.

Studerandeföreningen har en nära knytning till förbundet då dess ordförande är adjungerad i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse och har möjlighet att ta upp frågor i styrelsen och föra fram studenternas åsikter.

Bli medlem | Tjänstetandläkarna (tjanstetandlakarna.se)

Ny i Sverige?

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen.