Bli studentmedlem

För dig som studerar till tandläkare i Sverige finns Studerandeföreningen med en lokal förening på varje lärosäte där tandläkarprogrammet finns

Studerandeföreningen har en nära knytning till förbundet då dess ordförande är adjungerad i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse och har möjlighet att ta upp frågor i styrelsen och föra fram studenternas åsikter. Tandläkarförbundets Studerandeförening har till ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. Som tandläkarstuderande och medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap i Studerandeföreningen ger dig ett viktigt nätverk och chans att hänga med i frågor som är viktiga för alla tandläkare. Över 90% av alla yrkesverksamma tandläkare är medlemmar i förbundet.

Studerandeföreningen:

 • Är en kommunikationsbrygga mellan tandläkarstudenter och Tandläkarförbundet
 • Arbetar för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet
 • Bevakar och arbetar för att förbättra studieförhållanden (t.ex. vaccinationer, OPG-körkort)
 • Arbetar för att uppdatera tandläkarstudenterna inom relevanta områden
 • Arbetar för att bistå svenska tandläkarstudenter i utlandet med information om framtida yrkeskarriär i Sverige
Medlemskapet innebär att du får:
 • Tandläkartidningen – 10 nr/år
 • Möjlighet att till förmånligt pris hyra lägenheter på Gran Canaria, Åre och i Sälen
 • Möjlighet att teckna förmånliga medlemsförsäkringar
 • Stöd vid övergången mellan skola och yrkesliv i frågor som rör lön och anställningsvillkor
 • Tillgång till Sveriges enda lönestatistik för tandläkare
 • Möjlighet att få en ”mentor” – en yrkesverksam tandläkare – inom den offentliga eller privata tandvården och som är ett stöd under utbildningen
 • Kamrathjälpen – ekonomiskt stöd vid kriser under studietiden
 • CV-granskning inför första anställningen
 • Medlemskvällar som lokala styrelsen anordnar med spännande föredrag och roliga aktiviteter
 • Endast 100 kr i entréavgift till Odontologiska Riksstämman – nordens största efterutbildningsaktivitet för tandläkare
 • Information om Tandläkarförbundets verksamhet samt möjlighet att påverka genom Studerandeordförandens medverkan i förbundsstyrelsen

Bli medlem här!