Mot svensk legitimation

För att arbeta som tandläkare i Sverige behöver man en svensk tandläkarlegitimation. Legitimation utfärdas bara till yrkesgrupper som har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och som bär ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården.

Att vara legitimerad innebär att man som yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts att arbeta inom det område som legitimationen avser. Samhället har även möjlighet att dra in legitimationen om en yrkesutövare missköter sig.

Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Du som har genomgått svensk tandläkarutbildning ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen genom att fylla i en blankett, skicka med vidimerad kopia av examensbeviset och ett personbevis samt 700 kronor. Läs mer och hämta blankett på Socialstyrelsens hemsida 

Har du en utländsk tandläkarutbildning?

Processen för att få legitimation ser lite olika ut beroende på om du fått din utbildning inom eller utanför EU:

För dig med tandläkarexamen från ett annat EU-land samt från Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Rätten att etablera sig antingen som egen företagare eller som anställd i annat EU-land än Sverige samt i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz baserar sig på ett EG-direktiv (2005/36/EG) som innebär att medlemsländerna ömsesidigt erkänner formella kvalifikationer. Något förenklat kan man säga att har du en tandläkarexamen från någon av ovanstående länder och vill arbeta i Sverige är det enkelt att få en svensk tandläkarlegitimation.

Fullständig information om vad Socialstyrelsen kräver för att utfärda en svensk legitimation hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Du kan läsa mer om att arbeta i Sverige i Sacos webbportal Omstart.

Full behörighet
Tips till dig som planerar att läsa din tandläkarutbildning i EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Var uppmärksam på att den utbildning du planerar att gå leder till “full behörighet” i det land du ska utbilda dig i. Full behörighet innebär att du får arbeta som tandläkare med full behörighet i det landet du utbildat dig i. Denna information får du från den skola du avser att studera vid.

För dig med tandläkarexamen från ett land utanför EU, EES och Schweiz

För dig som har utbildning från ett annat land än ett inom EU, EES eller Schweiz finns det två sätt att få svensk legitimation. Antingen tar du på egen hand de steg i processen som föreskrivs av Socialstyrelsen eller så går du en kompletterande utbildning.

För dig som vill genomföra stegen på egen hand hittar du mer information på Socialstyrelsens hemsida.

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs Universitet i Göteborg och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och arbeta som tandläkare i Sverige. Den kompletterande utbildningen är på heltid under 1 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Här kan du läsa mer om utbildningen i Stockholm

Här kan du läsa mer om utbildningen i Göteborg

Här kan du läsa mer om utbildningen i Malmö 

Du kan läsa mer om att arbeta i Sverige i Sacos webbportal Omstart.