Remisser och undersökningar

Remissyttranden

Här kan du läsa remissyttranden från Studerandeföreningen:

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
Näringsdepartementet oktober 2015

Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
Socialdepartementet mars 2011

Enkätundersökning

Här kan du läsa enkätundersökningar som gjorts bland studenterna:

Sammanställning STUD-enkät om diskriminering 2022

Utbildningsutvärdering

Studerandeföreningen har gjort en ny utvärdering av sin utbildning 2018. Läs hela resultatet här!

Studerandeföreningen gjorde 2013 en utvärdering av sin utbildning. Läs hela resultatet här!