Remisser och undersökningar

Remissyttranden

Här kan du läsa remissyttranden från Studerandeföreningen:

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
Näringsdepartementet oktober 2015

Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
Socialdepartementet mars 2011

Enkätundersökning

Här kan du läsa enkätundersökningar som gjorts bland studenterna:

Sammanställning STUD-enkät om diskriminering 2022

Utbildningsutvärdering

Studerandeföreningen gjorde 2018 en ny utvärdering av sin utbildning. Läs hela resultatet här!

Studerandeföreningen gjorde 2013 en utvärdering av sin utbildning. Läs hela resultatet här!