Studerandeföreningens mentorskapsprogram

Mike Sherison och Olivya Adnan har tidigare deltagit i mentorskapsprogrammet.

Mentorskapsprogrammet handlar om att tandläkarstudenter får kontakt med en erfaren tandläkare som de kan prata med om sitt framtida yrke och om olika tankar och problem som rör detta. Tandläkaren blir mentor och studenten blir mentorns adept. Syftet med mentorskapsprogrammet är att deltagarna ska få tillfälle att reflektera över sitt yrke, möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk och kontakter.

Programmet är ett fantastiskt tillfälle för studenterna att få vägledning av erfarna kollegor och på så vis nå både personlig och klinisk mognad. Med samma studiebakgrund har mentor och adept en annan förståelse för de frågor som kommer upp än vad andra samtalspartners har. För mentorerna är det ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med framtida kollegor och att få ta del av studenternas tankar – och färska kunskaper! – kring odontologi. Tanken med mentorprogrammet är kort sagt, att främja ett utbyte som är givande för båda parter.

Adepterna: Mentorskapsprogrammet riktar sig till medlemmar i Tandläkarförbundets studerandeförening, främst till de som går termin 6 och över. Det är viktigt att du känner att du har tid och möjlighet att delta i mentorprogrammet utöver dina studier.

Mentorerna: Alla tandläkare som har praktiserat minst 5 år är välkomna att ställa upp som mentorer. Som mentor bör man vara intresserad av ett utbyte av kunskap och erfarenhet, öppen och känna att det finns tid för samtal med en student.

Läs intervjuer gjorda med adepter och mentorer

Studerandeföreningens roll är att förmedla kontakten och ge inspiration till ett givande mentorskapsår. En mentor-adeptrelation pågår under ett år och består av ca tio samtal/träffar à ungefär 2 timmar med början under höstterminen.

Vill du vara med?

Ansökningsperioden pågår 1 mars t o m 1 april. Har du några frågor om programmet eller om du är intresserad av att delta som mentor eller student är du välkommen att höra av dig till mentorskapsansvarig Hinsene Geneti på mentorprogrammet@tandlakarforbundet.se