För dig som egenföretagare

Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter dig in i hur du hanterar olika situationer med anledning av viruset. Arbetsgivaren har, enligt Arbetsmiljölagen, skyldighet ur ett arbetsmiljöhänseende att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra smittspridning och att minska ohälsa. Läs om hur covid-19 påverkar arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets information om covid-19:

Arbetsmiljöverkets information om coronavirus och arbetsmiljö
Läs också föreskrifterna om smittrisker

Läs också mer om:

Länkar till myndigheter:

Här kan du läsa regeringens fullständiga information om åtgärder

Tillväxtverket

Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Utrikesdepartementets reseinformation

Har du fler funderingar?
Hör av dig till TEV, vår riksförening för privatpraktiserande tandläkare inom
Sveriges Tandläkarförbund:
TEV Tandläkare – Egen Verksamhet  Medlemsfrågor: 08-121 513 34 / info.tev@stlf.se