Information om covid-19

Här uppdaterar vi kontinuerligt informationen om covid-19 till våra medlemmar.

Vad gäller för mig som tandläkare?

Den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vilket den enligt smittskyddslagen gjorde från den 1 februari 2020.

Som tandläkare är du, liksom övrig personal inom hälso- och sjukvården, sannolikt extra utsatt för smitta av coronaviruset. Här finns information från Socialstyrelsen om coronaviruset till personal som arbetar inom tandvården.
stöd till tandvården från Socialstyrelsen

Arbetsgivaren ansvarar för personalens arbetsmiljö. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka och vidta åtgärder om det finns risk för smitta. Bästa sättet att undvika smitta är att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla och att följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen rekommenderar – Se föreskriften
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Som ett led i Sveriges Tandläkarförbunds arbete med att företräda medlemmarnas intresse har förbundet varit i kontakt med myndigheter om tandläkarnas utsatta situation i vården.

Vi ger alla rådet att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som ansvarar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.