fbpx

Vad gör Sveriges Tandläkarförbund med anledning av covid-19


Dialog med politiker och myndigheter

Sveriges Tandläkarförbunds uppdrag är att föra tandläkarnas talan gentemot myndigheter och beslutsfattare och att driva medlemmarnas frågor. Förbundet har en kontakt med Socialstyrelsen om tandläkarnas utsatta situation i samband med covid-19. Vi har framfört enskilda medlemmars oro och behov av riktlinjer. Vi har förtroende för våra myndigheters intensiva arbete med coronavirusets konsekvenser och förstår att Socialstyrelsen nu tvingas göra hårda prioriteringar i sitt arbete. Från myndigheterna finns en stor tillit till vår profession utifrån vår medicinska utbildning, vilket är positivt.

Sveriges Tandläkarförbund får också förfrågningar från myndigheter om att bidra med underlag mot bakgrund av covid-19. Det är mycket positivt att Sveriges Tandläkarförbund ses som en aktör som man efterfrågar information från. Självfallet svarar vi på dessa förfrågningar. Det ger oss också en ytterligare möjlighet att föra fram tandläkarnas intressen.

Vi har även kontakt med de fyra lärosätena för tandläkarutbildningen för att följa arbetet med att digitalisera delar av utbildningen.


Påverkan genom Saco

Genom Sveriges Tandläkarförbunds medlemskap i Saco har vi ytterligare en stark kanal till våra beslutsfattare. Där pågår samtal med ledande politiker och departement om hur Sacoförbundens yrkesgrupper påverkas till följd av covid-19. Vi har genom denna kanal fört fram förslag på önskade insatser på kort och lång sikt för tandläkarna som yrkesgrupp. Sveriges Tandläkarförbund har en kontinuerlig dialog med Saco för att föra fram och bevaka tandläkarnas intressen.


Internationell dialog

Sveriges Tandläkarförbund har ständig kontakt med den europeiska intresseorganisationen för tandläkare CED (the Council of European Dentists), och bidrar med underlag om situationen i Sverige. Vi har också en kontinuerlig dialog med de nordiska tandläkarförbunden. På så sätt kan vi skapa oss en bild av hur andra länder hanterar regelverk och riktlinjer för tandvård och tandläkare med anledning av covid-19.

Har du frågor? Hör gärna av dig till Sveriges Tandläkarförbund:
kansli@tandlakarforbundet.se