Ta hand om hela dig – kom ihåg munnen!

  • Gör ett aktivt val varje dag – det finns inga genvägar till en god munhälsa!
  • Hur du mår i munnen påverkar välbefinnandet och hälsan – hela livet!
  • Ny forskning visar starka samband mellan munhälsa och olika sjukdomstillstånd.
  • Ta hand om hela dig – glöm inte bort munnen!

Hur vi mår i munnen påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa.  Vår livsstil – hur vi lever, vad vi äter och dricker – påverkar vår munhälsa och allmänhälsa. Det finns också starka samband mellan munhälsa och allmän hälsa.

Om sköra äldres munhälsa – insatserna kommer för sent!

Parodontit kan bidra till hjärtinfarkt

Tobaksrökning förstör munnens benvävnad

Tonåringar med övervikt har mer karies än normalviktiga 

Ungdomar med fetma kan drabbas av tidig tandlossning

Inflammation i mag-tarmkanalen och slemhinneförändringar i munnen 

Astma ökar risken för sjukdomar i munnen

Tandhälsan kan påverka njursjuka

Dålig munhälsa förkortar livet

Health advice in other languages