Goda råd till dig som börjar bli äldre

Maria Juslin är legitimerad tandhygienist och ansvarig för den uppsökande verksamheten i tandvård på Institutionen för odontologi, avdelningen för gerodonti vid Karolinska Institutet i Huddinge. Hon har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt äldres munhälsa.

Vad händer i munnen när man blir äldre?

– I och med att finmotoriken och synen ofta blir sämre kan det påverka hur vi tar hand om vår mun. Muntorrheten kommer som ett brev på posten till följd av sjukdomar och läkemedel. Den äldre befolkningen är de som har mest karies, vilket ofta kan orsakas av sämre självrengöring till följd av muntorrhet. Ofta mår munnen bra så länge man är frisk. Men det gemensamma för alla är att goda munvårdsvanor som yngre tar man med sig när man blir äldre och svagare.

Så man kan förebygga dålig munhälsa?

– Javisst. Det är jätteviktigt att börja ta hand om sina tänder innan problemen börjar, särskilt nu när de flesta har sina egna tänder kvar men ofta med många lagningar och olika konstruktioner som kronor och broar i munnen. Då blir problemen mycket större om det väl börjar gå illa.

Vad ska den som börjar bli äldre tänka på?

– Besök tandvården regelbundet, gärna två gånger per år. Där får du hjälp även med den förbyggande tandvården som besparar eventuella framtida besvär. Alla äldre med ”egna tänder” är behjälpta av extra fluor för att motverka karies. Be din tandläkare eller tandhygienist skriva ut fluorsköljning på recept! Annat som är viktigt är att undvika småätande och att se till att ha bra hjälpmedel för att rengöra munnen. Äter du mediciner, det räcker med fyra tabletter om dagen, ökar risken för muntorrhet och du kan behöva extra produkter mot det.

Vad är problemet med muntorrhet?

– Saliven är i munnen som oljan i motorn, utan saliv fungerar inte munnen. Det är vår naturliga ”rengörare”. Varje gång vi sväljer sköljer vi ned bakterier. I en torr mun däremot blir bakterierna kvar och orsakar både karies och infektioner. Det blir också lättare sår och maten smakar mindre. Ofta märker man inte själv att man är muntorr så kolla gärna med tandvården så du kan få hjälp med särskilda medel mot muntorrhet.

Är det bäst att använda eltandborste?

– Det är bäst att använda den tandborste du trivs bäst med och gör det bästa resultatet med. Är du van vid att använda eltandborste och du kan hantera den är det bra, gillar du en vanlig tandborste bättre – fortsätt med det. Vid vissa sjukdomar som påverkar motoriken kan en eltandborste vara det enda alternativet.

Finns det några livsförändringar där man särskilt bör tänka på munhälsan?

– Det finns flera sjukdomar som påverkar munnen. Sjögrens sjukdom kan leda till muntorrhet och då bör man se till att få särskild hjälp för det. Detsamma kan gälla vid diabetes. En svårinställd diabetes med höga blodsockervärden missgynnar munhälsan med troliga infektioner som följd. Drabbas man av stroke kan motoriken försämras och då är det viktigt att få hjälp med munhygienen. Den som är dement kan glömma att borsta tänderna och behöver påminnas.

Den som är anhörig till någon som kanske börjar försumma sin munhygien, vad ska den tänka på?

– Den anhörige får ofta ”tjatrollen” och det är viktigt att man försöker hålla ut och inte ge sig. Påminn om tandborstning och se till att kontakten med tandvården upprätthålls. Be gärna om hjälp av tandhygienisten. Glöm inte att det finns extra tandvårdsstöd för den som har stort vårdbehov och möjlighet att få besök i hemmet av tandvårdspersonal. Kolla upp vad som kan gälla för din anhörige!

Tandhygienisten Maria Juslins tips till dig som är äldre:

  1. Ha regelbunden kontakt med tandvården, med både tandhygienist och tandläkare.
  2. Använd mycket fluor. Om inte din tandläkare skriver ut extra fluor, i form av fluorsköljning, tabletter eller något annat, påminn om det!
  3. Tänk på kosten! Det är bättre att äta godsaker, frukt eller annat i samband med måltider än att småäta mellan måltiderna. Skölj ofta med vatten.
  4. Se till att du har bra hjälpmedel och bra belysning. Använd en tandborste du trivs med och se till att du ser vad du gör i munnen. Mjuka tandborstar med litet borsthuvud är att föredra.
  5. Se upp med muntorrhet! Muntorrhet är ofta en effekt av mediciner och det är inte alltid den som är muntorr märker det. Äter du minst fyra läkemedel om dagen är risken stor att du är muntorr. Kontakta tandvården eller gå till apoteket och be om produkter mot muntorrhet!

Tandhygienisten Maria Juslins råd till tandvården

Skriv ut fluorrecept till äldre patienter! I princip alla med ”egna tänder” behöver det.

  • Visualisera dina rekommendationer! Och skicka gärna med instruktionerna hem på en lapp, för den som hör dåligt och kanske glömmer lätt.
  • Beröm och uppmuntra det patienten gör som är bra istället för att använda pekpinnar!
  • Släpp inte kontakten! Äldre patienter som slutar komma behöver påminnas igen och igen.
  • Gör hembesök! Den som inte längre kan komma till tandvården borde kunna få hjälp i hemmet.