fbpx

Ny utbildningsserie för omsorgspersonal: munvårdens betydelse för allmänhälsan

Foto: Colourbox.

Under våren 2023 satsar Sveriges Tandläkarförbund på ny kompetensutveckling specifikt framtagen för  omsorgspersonal. Kursen handlar om äldres hälsa och kopplingen till munhälsa.

Svårigheter med munhälsa hos vård- och omsorgsberoende är inget nytt, liksom kunskapen om munhälsans effekter på nutrition och allmänhälsa. Med kommunal spetskompetens i form av kost- och munvårdsombud som länk till tandvården och i nära samarbete med en legitimerad tandvårdsperson kan de omsorgsberoendes munhälsa förbättras – det är ingen utopi.

Sveriges Tandläkarförbunds inledande utbildningseftermiddag för kost- och munvårdsombud erbjuds fysiskt med ett grundtema som lägger basen till förståelse för sambanden munvård, munhälsa, nutrition och allmänhälsa. Utbildningsserien kommer sedan erbjudas med korta utbildningstillfällen som tar upp olika påbyggnadsteman.

Kost- och munvårdsombudet får inhämta kunskap och med tiden kunna beskriva munhälsa relaterat till åldrande samt redogöra för faktorer som kan påverka den omsorgsberoendes munhälsa, nutrition och allmänhälsa. Med denna ökade kompetens kan samverkan med tandvårdsklinik underlättas och stimuleras.

Kursen skräddarsys efter önskemål och behov. Exempel på upplägg:

Utbildningsform

Steg 1 Fysisk eller digital interaktiv halvdags föreläsning, 13:00-16.00, grundutbildning

Steg 2 Återkommande korta interaktiva digitala föreläsningar vid
kostombudsträffar (20-40 minuter)

Steg 3 Auskultation vid tandvårdsklinik och/eller vid mobil tandvård/munhälsovård

Grundutbildningen omfattar (ca 3 timmar)

  • Samband mellan munhälsa och allmän hälsa
  • Undernäring, lunginflammation
  • Munhålans sjukdomar

Föreläsare:

Göran Friman, tandläkare med dr

Björn Klinge, professor filmat inslag

Filmat praktiskt inslag, munvård

Förkunskaper – Socialstyrelsens ”Grundläggande utbildning om munhälsa och munvård” som finns här:

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/330/grundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard

Avsedd för: Omsorgspersonal, kost- och munvårdsombud

Plats: Fysiskt i regionalt närområde eller digitalt

Tid: Start våren samt hösten 2023

Kursform: Fysiska föreläsningar eller interaktiva digitala föreläsningar

Avgift: Kursavgiften anpassas till beställarens önskemål om genomförande och faktureras efter genomförd kurs. Mejla gärna för prisuppgift.

Är du intresserad? Har du frågor?
Kontaktperson: Göran Friman

goran.friman@tandlakarforbundet.se