Saco hälso- och sjukvård i Almedalen

Hur kan reglering av specialisttitlar i hälso- och sjukvården och tandvården bidra till bättre vård? Nätverket Saco Hälso- och sjukvård välkomnar till frukostseminarium i Almedalen.

När: Torsdagen den 27 juni 2024

På plats: kl. 8.40 -9.30 i Läkarförbundets tält, Almedalen

Online: https://almedalsveckanplay.info/70655

Om samtalet:
En alltmer avancerad hälso- och sjukvård och tandvård behöver hög, kvalitetssäkrad kompetens. Idag är både specialistutbildningen och specialisttiteln för många viktiga professioner oreglerad. Det är negativt för såväl professionerna, för verksamheterna och – inte minst – för patienterna.

Regeringen tillsatte hösten 2023 en utredning för att se över behovet av reglerad specialistkompetens eller utbildning för fler yrkesgrupper. Utredningen ska också se över eventuella krav på kontinuerlig fortbildning. Nu har utredningen kommit ungefär halvvägs.

Välkommen till ett samtal om vad problemet egentligen är, och hur något så tekniskt som reglering av titlar och utbildning kan bidra till en tydligare, mer tillgänglig och jämlik vård för patienterna.

Saco Hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan nio Sacoförbund som alla arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. I nätverket ingår Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Läs också