Vill du bli mentor till blivande tandläkare?

Från 1 mars till 1 april pågår anmälningsperioden för dig som vill bli mentor eller adept i Studerandeföreningens mentorskapsprogram. Alla tandläkare som har jobbat minst 5 år är välkomna att ställa upp som mentorer. Som mentor bör du vara intresserad av ett utbyte av kunskap och erfarenhet, öppen och känna att det finns tid för samtal med en student.

Mentorskapsprogrammet handlar om att tandläkarstudenter får kontakt med en erfaren tandläkare som de kan prata med om sitt framtida yrke och om olika tankar och problem som rör detta. Tandläkaren blir mentor och studenten blir mentorns adept. Syftet med mentorskapsprogrammet är att deltagarna ska få tillfälle att reflektera över sitt yrke, möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk och kontakter. Varje år söker vi nya mentor/adeptpar och du registrerar dig enkelt på webben. Uppdraget med kontakter mellan mentor och adept varar i ett år.

Läs mer

Läs också