Viktigt att utvärdera antagningsmetoder till högskolan

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på utredningen om ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning.

Tandläkarprogrammet

Sveriges Tandläkarförbund delar utredningens utgångspunkt att det är viktigt att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart.

Tandläkarförbundet delar också förslaget att huvudvägen in i högskolan även fortsättningsvis ska vara via gymnasieskolan men att det också ska finnas alternativa vägar in till en högre utbildning.
– Vi anser dock att det viktigt att utvärdera antagningsmetoder som innehåller subjektiva bedömningar av de sökande, säger Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund.

Tillträde för nybörjare– ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tandläkarförbundets remissvar

Läs också