Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Hårdare regler för nikotinprodukter (SOU 2021:22).
01 september 2021
PDF–122.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
24 augusti 2021
PDF–321.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
26 maj 2021
PDF–158.6 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211).
28 januari 2021
PDF–417.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36).
09 november 2020
PDF–423.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).
27 oktober 2020
PDF–364.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
18 augusti 2020
PDF–539.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbund remissvar; Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? (SOU 2019:50).
13 maj 2020
PDF–101.5 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar.
06 maj 2020
PDF–202.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 (Ds 2019:32).
28 april 2020
PDF–203.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28).
12 december 2019
PDF–253.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).
28 november 2019
PDF–231.7 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
26 september 2019
PDF–230.5 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av SOU 2016:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.
11 juni 2019
PDF–188.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
29 april 2019
PDF–231.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar till Läkemedelsverket, Förslag till kostråd för personer över 65 år.
29 april 2019
PDF–234.4 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27
21 februari 2019
PDF–185.5 KB
23 februari 2018
PDF–75.7 KB
Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
25 september 2017
PDF–465.1 KB
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissen För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4. Sveriges Tandläkarförbund kommenterar i remissvaret vissa övergripande principiella frågor som vi anser viktiga att betona.
26 maj 2017
PDF–489.0 KB
Remissvar: Läkemedelsverkets utredning: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte
05 april 2017
PDF–66.1 KB
06 februari 2017
PDF–320.6 KB
27 september 2017
PDF–349.4 KB

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.