Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av SOU 2016:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.
11 juni 2019
PDF–188.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
29 april 2019
PDF–231.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar till Läkemedelsverket, Förslag till kostråd för personer över 65 år.
29 april 2019
PDF–234.4 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27
21 februari 2019
PDF–185.5 KB
23 februari 2018
PDF–75.7 KB
Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
25 september 2017
PDF–465.1 KB
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissen För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4. Sveriges Tandläkarförbund kommenterar i remissvaret vissa övergripande principiella frågor som vi anser viktiga att betona.
26 maj 2017
PDF–489.0 KB
Remissvar: Läkemedelsverkets utredning: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte
05 april 2017
PDF–66.1 KB
06 februari 2017
PDF–320.6 KB
27 september 2017
PDF–349.4 KB

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.