Ta chansen att visa upp ditt forskningsprojekt

Välkommen att delta med en forskningsrapport på årets Riksstämma.

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige. Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Senast 2 maj måste du anmäla din rapport till din ämnes/specialistförening.

Läs mer om Riksstämmans forskningsrapporter

Läs också