Forskningsrapporter inför Riksstämman 2019

Nu har du chansen – visa upp ditt forskningsprojekt under Riksstämman 2019.

Vi vet att det pågår mycket spännande och lärorika projekt på kliniker och fakulteter runt om i Sverige. Vi välkomnar såväl stora som små projekt av både klinisk och laboratorierelaterad karaktär. Senast 2 maj anmäler du din rapport till din ämnes/specialistförening. Länk till blankett finns längst ner på den här sidan.

I år är temat Verksamhetsutveckling i dess vidaste begrepp, från metoder till organisationer, klinik och vetenskap med fokus på patientens hälsa.

I samband med årets Riksstämma delar också Svenska Tandläkare-Sällskapet ut pris för bästa forskningsrapport. Prissumman är 10 000 kronor! Föreningen nominerar en av sina anmälda rapporter. En jury utser sedan finalister, som i samband med ordinarie rapportsession bedöms utifrån originalitet och utformning av undersökningen, kvalitén hos det presenterade materialet, arbetets vetenskapliga värde, använda metoder och pedagogisk presentation. För att kunna nominera och utse finalister behöver vi ett abstract i samband med din rapportanmälan, länk till mall finns längst ner på sidan. Rapporter som relaterar till förbättrad oral- och allmän hälsa, utvecklingsmetoder och tandvårdens helhetssyn hur tandvårdsteamet kan plocka upp patienternas hälsa samt metoder för behandling prioriteras. Utsedda finalister meddelas under hösten 2019.

En rapport ska vara 10 minuter + 5 minuters frågestund efteråt. Rapportör som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund (STF) och bor utanför Stockholmsområdet, erhåller upp till 1500 kronor i bidrag för att täcka rese- och uppehållskostnader. Svenska Tandläkare-Sällskapet står för deltagaravgiften för de rapportörer som är medlemmar i STF. Tillhör du annan yrkesgrupp än tandläkare och deltar med en forskningsrapport får du ersättning motsvarande den som medlemmar i STF får.

Blankett för anmälan av forskningsrapport 2019

Mall för abstract