Positivt att specialisttandläkare ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp

Regeringen har reviderat reglerna om vem som ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp till att omfatta tandläkare i käkkirurgi.

Hösten 2019 föreslog regeringen en ny lag om krav på kompetens för estetiska ingrepp och injektioner. Regeringen har nu föreslagit ytterligare en förändring av dessa regler, vilket innebär att tandläkare ”med adekvat specialistkompetens” ska kunna utföra estetiska kirurgiska ingrepp. I praktiken betyder det att specialister i käkkirurgi ska få utföra denna typ av ingrepp.

I förslaget förtydligar man också att den nya lagen inte ska tillämpas på kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som omfattas av tandvårdslagen.

Förbundet ställer sig positivt till förslagen och välkomnar att tandläkarnas kompetens tas tillvara” 

– säger Chaim Zlotnik, ordförande för Tandläkarförbundet.

Läs förbundets remissvar här

Läs också