Nu söker vi adepter och mentorer

Nu går det att söka till mentorskapsprogrammet. Syftet med mentorskapsprogrammet är att deltagarna gemensamt ska få tillfälle att reflektera över sitt yrke, möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk och kontakter.

Adept Andréa Bergengren och mentor Per Alstergren.

Programmet är ett fantastiskt tillfälle för studenterna att få vägledning av erfarna kollegor och på så vis nå både personlig och klinisk mognad. Med samma studiebakgrund, har mentor och adept en annan förståelse för de frågor som kommer upp, jämfört med andra samtalspartners.

För mentorerna är det ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med framtida kollegor och att få ta del av studenternas tankar och färska kunskaper kring odontologi. Tanken med mentorprogrammet är kort sagt, att främja ett utbyte som är givande för båda parter. Det är helt upp till mentor-adeptparet hur de vill lägga upp utbytet, det största ansvaret ligger hos studenten att ta första initiativet och hålla uppe kontakten.

Alla sökande kan inte garanteras en mentor, studenter som går T9-T6 prioriteras och de som går i de yngre terminerna får mentor i mån plats. Studenter på T10 kan tyvärr inte söka då mentorskapsprogrammet sträcker sig över 1 år.

Läs några intervjuer gjorda med adepter och mentorer

Läs mer och ansök via länkar på denna sida

Läs också