Nominera till priset för bästa avhandling

Logotyp för Svenska Tandläkare-SällskapetSvenska Tandläkare-Sällskapet delar årligen ut pris som ”tillerkänns utan tävlan författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, som utgivits under något av de två närmaste kalenderåren” – populärt kallas priset för bästa avhandling. Genom priset vill Svenska Tandläkare-Sällskapet uppmärksamma och markera betydelsen av odontologisk forskning och dess internationella karaktär samtidigt som vi vill stimulera fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Nomineringar skickas så att de finns senast 30 maj på vårt kansli. Enbart nominerade avhandlingar beaktas. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Svenska Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd och överlämnar förslag till pristagare till Svenska Tandläkare-Sällskapet styrelse, som utser pristagare. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2017.
Frågor om priset?
Kontakta Stipendienämndens ordförande Agneta Marcusson, mobil 070-5356558
Nomineringar skickas till
Svenska Tandläkare-Sällskapet, Box 1217, 111 82 Stockholm
Läs också