Kom ihåg att nominera till etikpriset!

Nu finns möjligheten att nominera till Tandläkarförbundets etikpris. Priset är instiftat för att lyfta fram goda exempel på personer inom tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och kan inspirera andra.

Priset delas ut till en tandläkare, en tandläkarstuderande eller en grupp inom tandvården under ledning av en tandläkare. Samtliga tandvårdens yrkeskategorier, kollegor, arbetsgivare, studenter, lärare kan lämna in nomineringar.

Den nominerade behöver inte vara medlem i Tandläkarförbundet.

Datum för nomineringsstopp är framflyttat och du kan nu lämna in din nominering senast den 15 december!

Mer information finns här.

Läs också