Etikpriset

Sveriges Tandläkarförbunds etikpris har instiftats för att lyfta fram goda exempel på personer inom tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och kan inspirera andra. Tidigare års pristagare är Barbro Swartz och Erik Kollinius.

Syftet med att dela ut ett etikpris är att lyfta fram goda exempel på personer i tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och kan vara en inspiration för andra. Priset tilldelas en person/personer som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam samt en förebild för kollegor, medarbetare och eventuella studenter.

Du som är tandläkare eller tandläkarstuderande kan nominera en eller flera kandidater till priset. Initiativ kan även komma från andra yrkeskategorier men ska då gå genom en tandläkare eller tandläkarstuderande. Sveriges Tandläkarförbunds styrelse utser pristagaren utifrån förslag från Etikkommittén. Utöver en prissumma får pristagaren möjlighet att hålla en etikföreläsning på odontologisk riksstämma.

Priset delas ut till en tandläkare, en tandläkarstuderande eller grupp inom tandvården under ledning av en tandläkare som:

1. har en etisk medvetenhet
2. är en förebild för kollegor, medarbetare och eventuella studenter
3. har bidragit till att höja den etiska koden inom tandläkarkåren

Tidigare pristagare

Barbro Swartz, 2014
Övertandläkare och specialist i oral protetik, med motiveringen att Barbro är ”….en oerhört kunnig och uppskattad kliniker som i många år väglett kolleger och ST-tandläkare inom oral protetik. I sin yrkesutövning lyckas Barbro Swartz förena ett gediget tekniskt yrkeskunnande med ett engagerat, lyhört och empatiskt bemötande. Med sin väl balanserade och positiva inställning till patienter, kolleger, över- och underställda samt övrig personal är hon ett föredöme för många såväl inom som utom organisationen. I hennes yrkesutövning förefaller etiken vara självklart och ständigt närvarande oavsett om den benämns eller inte”

Erik Kollinius, 2016
Allmäntandläkare med motiveringen att ”Erik tar etikfrågorna från en abstrakt nivå och integrerar dem i det vardagliga arbetet på kliniken. För Erik är etiken närvarande i varje situation, beslut och bemötande. Att patienten sätts i centrum och hens behov går främst är ett naturligt inslag i Eriks vardag. Genom sitt ständiga förbättringsarbete inom såväl patientarbete som rutiner och uppföljning är Erik en god förebild såväl kliniskt som medarbetarmässigt.”

Nominera till Etikpriset

Nomineringsprocessen är avslutad. Tack för era bidrag!

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.