fbpx

Etikpriset 2020

Sveriges Tandläkarförbunds etikpris har instiftats för att lyfta fram personer inom tandvården som genom ett medvetet och aktivt arbete med etikfrågor är en inspiration för tandvårdens aktörer.

Priset delas ut i samband med Sveriges Tandläkarförbunds Etikdag. Nomineringsstopp är den 15 december 2020.
Läs er om Etikdagen här

Vem kan nomineras?

Priset delas ut till en enskild individ eller till en grupp. Om en grupp nomineras kan den t.ex. utgöras av ett projekt eller en arbetsgrupp. Följande kan nomineras:

  • En enskild tandläkare eller en grupp tandläkare
  • En enskild tandläkarstuderande eller en grupp tandläkarstuderande
  • En grupp personer inom andra yrkeskategorier, men som leds av en tandläkare

Personen eller gruppen ska vara en förebild för tandvården. Man behöver inte vara medlem i Tandläkarförbundet för att bli nominerad. Även andra än medlemmar i Tandläkarförbundet kan nomineras.

Vem kan lämna in nomineringar?

Samtliga tandvårdens yrkeskategorier, kollegor, arbetsgivare, studenter, lärare – alla kan lämna in nomineringar. Även andra än medlemmar i Tandläkarförbundet kan lämna in nomineringar.

Vad består priset av?

Pristagaren/pristagarna får en prissumma och möjligheten att hålla en föreläsning på den Odontologiska Riksstämman samma år relaterat till ämnesområdet för priset. Resa och uppehälle under Riksstämman betalar Sveriges Tandläkarförbund.

Hur gör jag för att nominera?

Du nominerar till Etikpriset genom att fylla i formuläret här
Vi behöver ha din nominering senast den 15 december 2020!

Tidigare pristagare

Torgny Alstad, 2018
Universitetslektor/övertandläkare med motiveringen ”Torgny håller frågor om mänskliga rättigheter och deras betydelse för tandvården levande och inspirerar studenter och kollegor till reflektion kring ställningstaganden när det gäller tandvård för särskilt utsatta patientgrupper. Torgny är handledare för flera examensarbeten på dessa temata. Han är också handledare i Mänskliga rättigheter vid Sahlgrenska akademin. Han är aldrig rädd för att delta i diskussioner där hans åsikt (för allas lika värde och mänskliga rättigheter) kan upplevas som obekväm av andra, därigenom påminner han ständigt om vad etik handlar om.”

Erik Kollinius, 2016
Allmäntandläkare med motiveringen att ”Erik tar etikfrågorna från en abstrakt nivå och integrerar dem i det vardagliga arbetet på kliniken. För Erik är etiken närvarande i varje situation, beslut och bemötande. Att patienten sätts i centrum och hens behov går främst är ett naturligt inslag i Eriks vardag. Genom sitt ständiga förbättringsarbete inom såväl patientarbete som rutiner och uppföljning är Erik en god förebild såväl kliniskt som medarbetarmässigt.”

Barbro Swartz, 2014
Övertandläkare och specialist i oral protetik, med motiveringen att Barbro är ”….en oerhört kunnig och uppskattad kliniker som i många år väglett kolleger och ST-tandläkare inom oral protetik. I sin yrkesutövning lyckas Barbro Swartz förena ett gediget tekniskt yrkeskunnande med ett engagerat, lyhört och empatiskt bemötande. Med sin väl balanserade och positiva inställning till patienter, kolleger, över- och underställda samt övrig personal är hon ett föredöme för många såväl inom som utom organisationen. I hennes yrkesutövning förefaller etiken vara självklart och ständigt närvarande oavsett om den benämns eller inte.”