Nominera till etikpriset

Priset är instiftat för att lyfta fram goda exempel på personer inom tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och kan inspirera andra. Fram till den 18 december finns det möjlighet att nominera kandidater.

Priset delas ut till en tandläkare, en tandläkarstuderande eller grupp inom tandvården under ledning av en tandläkare som:
1. har en etisk medvetenhet
2. är en förebild för kollegor, medarbetare och eventuella studenter
3. har bidragit till att höja den etiska koden inom tandläkarkåren

Vi vill ha din nominering till Etikpriset senast den 18 december 2018.
Mer information finns här

Läs också