20 timmars fortbildning

Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar alla tandläkare att gå minst 20 timmars utbildning inom det odontologiska området per år. Årlig fortbildning för tandläkare är inte bara att hålla en viss standard, det är en investering i yrkesmässig utveckling, patientvårdens kvalitet och upprätthållandet av det högsta etiska och professionella standarderna inom tandvården.