70 kurser att välja på – varje termin!

Tillsammans arbetar vi mot målet att vara den främsta anordnaren av fortbildning för alla som arbetar inom tandvården. Vi anordnar diplomkurser för tandläkare som vill fördjupa sig i ett särskilt ämne. Vi har även uppskattade teamkurser, där hela teamet involveras i en och samma kurs, populära arbetskurser som sker i kliniska miljöer och vi erbjuder kursarrangemang utomlands. Dessutom har vi utökat vårt kursutbud med ett par digitala kurser. Förutom kurser i alla odontologiska ämnesområden, finns också kurser i bland annat ledarskap, bemötande, effektivisering och hållbarhet.

“Vi erbjuder kurser för hela tandvårdsteamet inom både offentlig och privat sektor”.

Kurserna presenteras i vår kurskatalog som distribueras två gånger per år, en i mars och en i oktober. Vi vänder oss till alla personalgrupper inom tandvården och erbjuder kompetensutveckling på många områden. Omkring 30 procent av kurserna vi anordnar varje termin är nya. Kurserna följer, och skräddarsys efter utvecklingen inom tandvården.

Från Haparanda i norr till Ystad i söder

Kursverksamheten är uppdelade i tre olika nämnder; nordöstra, västra och södra. Med en unik lokal förankring och ett väl utvecklat nätverk täcker kursnämnderna hela Sverige, från Haparanda i norr till Ystad i söder. Kursnämnderna består av ca 30 ledamöter som tillsammans har i uppdrag att ta fram ett kursutbud på ca 170 kurser varje år. Ledamöterna består till största delen av verksamma tandläkare som arbetar med kursprogrammet och kursernas genomförande vid sidan av sina ordinarie arbeten och drivs av ett starkt engagemang att utveckla intressanta och givande kurser.

Tandläkarförbundets kursnämnder

“Att erbjuda professionellt anordnade kurser med hög kvalitet för all tandvårdspersonal syftar till att främja hela den svenska tandvården och patientsäkerheten!”

Alla i yrket ska ges möjligheten att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom livslång och regelbunden fortbildning. Fortbildning är ett steg på vägen till god och ständigt utvecklad vård.

Läs vårt kvalitetssäkringsdokument

Studentplatser

I januari och augusti utlyser vi ett antal studentplatser på några av kurserna som annonserats. Studenterbjudandet omfattar ca 10 platser per termin. Studenter som är medlemmar i Tandläkarförbundet får gå max en kurs per termin. Man behöver ha påbörjat termin sju för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Kursplatsen kostar 500 kr, men vi tar ut ytterligare en avgift om 500 kr om man anmält sig men inte dyker upp till kursen.

Tandläkare från tredje land som ännu inte har svensk legitimation och är medlem i Studerandeföreningen har tillträde till studenterbjudandet, men kan även gå kurser till fullt pris. Våra kurser hålls i nästan alla fall på svenska.

Fortbildningsrådet

En sammanhållande länk mellan kursnämnderna är Fortbildningsrådet som utvecklar, utvärderar och beslutar om kursverksamheten samt har samordningsansvar och ekonomiansvar inför Tandläkarförbundets beslutandeorgan. Fortbildningsrådet leds av en ordförande utsedd vid Tandläkarförbundets förbundsmöte. Kursverksamheten samordnas i fortbildningsrådet som har 4 möten varje år.

På Tandläkarförbundets kansli i hjärtat av Gamla stan sitter ett dedikerat team som arbetar med administration, marknadsföring och ekonomi kring kurserna .

Har du frågor?
Kontakta oss