Om kursen
Antal dagar 1 dag
Boka kursen
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

“Enligt konstens regler” – vad innebär det? Vad menas egentligen med ”beprövad erfarenhet” och var går gränsen för vår artistiska frihet? IVO, SBU, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet, arbetar tillsammans med erfarna kliniker och experter inom etik denna dag för att ge klarhet i grumliga frågor.

Program

Läkekonst, vetenskap och beställd vård

Från folkmedicinens sedvänjor till systematisk läkarvetenskap och beprövad erfarenhet att rätt kunna utnyttja den kunskap som finns för att förebygga och behandla sjukdom.

Samtidigt – Vem har det medicinska ansvaret i svensk sjukvård idag? Hur ser läkarens individuella ansvar för patienten ut i en tid där den vårdande alltmer blivit en anonymiserad kugge i sjukvårdssystemet?

Heidi Stensmyren – Sveriges läkarförbunds ordförande, tidigare ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening, anestesi och intensivvårdsläkare på Danderyds sjukhus och rankad som den sjätte mäktigaste personen inom svensk sjukvård.

 

“Avslöja dina egna fel så att färre ska dö i vården” – att våga lära av sina misstag

Han glömmer kolla blodsockret, ger inget adrenalin till en astmapatient och råkar skära hål på en urinblåsa. Christian Unge skriver om sina många misstag som läkare orsakat av kunskapsbrist, dålig handledning, stress, bristande kommunikation och svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel inträffar inom vården – och blottlägger sjukvårdens fatala systemfel som vårdplatsbrist och superspecialiseringen i storstadsregionerna.

Christian Ungeöverläkare, forskare i global hälsa, Läkare utan gränser, universitetssjukhuset Huddinge, upphovsmakare till den medicinska podcasten Ronden och författare till ”Har jag en dålig dag kanske någon dör?

 

Vad säger lagen om lege artis?   ….i tandvården?

 

Tandvården ska liksom all hälso- och sjukvård vara patientsäker. Diagnostik och behandlingar ska vila på vetenskaplig evidens och där sådan saknas på beprövad erfarenhet. Vad ser IVO i sin tillsyn och hur kan IVO:s erfarenheter av svensk tandvård komma patienterna till nytta?

Lars Svärd – inspektör och tillsynstandläkare på Inspektionen för vård och omsorg, beteendevetarexamen, kvalitetsansvarig Praktikertjänst och tidigare Sverigechef för tandvårdskedjan Colosseum

Finns det ett glapp mellan vårdens möjligheter och vårdens resurser?

Gapet mellan vad hälso- och sjukvården kan göra och vad man har råd att göra riskerar att öka i och med en åldrande befolkning och en medicinteknisk utveckling. Har alla medborgare rätt till vård enligt konstens regler oavsett vårdresurser, livsstil och nödvändiga prioriteringar?

Lars Sandman – filosofie doktor i praktisk filosofi och professor i organisationsetik vid Linköpings Universitet med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder, etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen, NT-rådet och Västra Götalandsregionen.

 

Hur kan estetik med etik förenas?

Är det OK att avverka tandsubstans, enbart av estetiska skäl? Är estetisk tandvård verkligen tandvård och kan det ha effekt på munhygienen? Digital teknik och dagens material, ger överlägsna möjligheter att avverka minimalt för att uppnå bra resultat. Många exempel kommer visas.

Michael Karlsténtandläkare, Dentalakademin, ackrediterad medlem i American Academy och Cosmetic Dentistry och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.

Kan lege artis-begreppet fortsätta vara vårdens etiska kompass på väg mot framtiden?

Dagens avslutas med en gemensam paneldiskussion. Moderator Sofia Tranaeus – tandläkare, docent, adjungerad professor, avdelningschef SBU

Etikpriset

Under dagen kommer även Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris delas ut. Nomineringar kan göras här

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

När du bokar var noga med fakturaadress, glöm inte eventuell referens och organisationsnummer. I det fall du uppger din arbetsgivare som fakturamottagare, se till att du har tillåtelse att gå kursen! Anmälan till kurs är bindande. Tandläkarförbundet ansvarar inte för resa och boendebokning, därför bör du avvakta tills kallelse/välkomstbrev kommer innan du bokar detta!
Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se.

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering. Rensning av känsliga uppgifter sker efter genomförd kurs.

Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev. bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här.

Vanliga frågor om Tandläkarförbundets kurser

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. Två dagar innan kursdag mejlar vi ut en påminnelse om att det är dags för kursstart. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en “no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart.

Avbokningsregler hittar du i bokningsvillkoren

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Ljudupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Sagt om Tandläkarförbundets kurser

Mycket bra utbildning, ett stort plus till all logistik med bra föreläsare och ett schema som följdes perfekt. Kommer gärna tillbaka. Tack!
Mycket bra kursinnehåll som höll vad det lovade; relevant för den kliniska vardagen. Bra upplägg och lagom mycket information.
Man kände sig verkligen välkommen och sedan överträffade kursen förväntningarna.
Fler kurser från Tandläkarförbundet
14 - 17 maj Umeå, Elite Hotell Mimer
6 platser kvar
23 - 24 maj Göteborg, Jacy´s Hotel
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
27 - 31 maj Lund, Grand Hotel
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
30 - 31 maj Smögen, Smögens hafvsbad
3 platser kvar

Vi hjälper dig med din kursbokning!

kurs@tandlakarforbundet.se
08-666 15 43, 08-666 15 44

Vanliga frågor och svar