Intressanta föreläsningar under Etikdagen 2019

Fredagen den 15 mars anordnade Sveriges Tandläkarförbund sin årliga etikdag. Temat för dagen var Lega artis-begreppet i dagens vårdklimat och moderator under dagen var Sofia Tranæus, avdelningschef på SBU. Under etikdagen tilldelades Torgny Alstad förbundets etikpris.

Etikpristagaren Torgny Alstad är verksam på Odontologen i Göteborg. Förutom utdelning av etikpriset bjöd dagen på en rad intressanta föreläsningar. De som föreläste under dagen var:

Läkekonst, vetenskap och beprövad erfarenhet, Torsten Mossberg Sveriges Läkarförbund

Avslöja dina egna fel så att färre ska dö i vården – att våga lära av sina egna misstag, Christian Unge

Vad säger lagen om lege artis?   ….i tandvården, Lars Svärd tillsynstandläkare IVO

Hur kan estetik med etik förenas, Michael Karlstén

Finns det ett glapp mellan vårdens möjligheter och vårdens resurser, Lars Sandman professor vid Linköpings Universitet.

Läs mer om etiska frågor

Läs också