Information om coronaviruset/covid-19

Här kan du läsa om hur du kontaktar vården och hittar information från olika myndigheter.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313     

Om du är inbokad på kurs hos oss på Sveriges Tandläkarförbund läs mer här:
Du som är inbokad på kurs

Information från flera myndigheter
I Sverige är det flera myndigheter som har ansvaret för hanteringen av coronavirussjukdomen covid-19. Regeringskansliet (genom Utrikesdepartementet och Socialdepartementet), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor som rör smittspridning och smittskydd, Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor och Socialstyrelsen för det sammantagna vårdplatsläget.

Läs mer på varje myndighets hemsida (länkar här nere). Exempelvis om “planerandet av eventuellt bortfall av personal och leverans av varor och tjänster” på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB:s hemsida.

Krisinformation.se

MSB:s hemsida

Utrikesdepartementet

Regeringskansliet

Socialstyrelsen

Läs också mer på
1177 VÅRDGUIDEN

Läs också