Inställda kurser på grund av coronaviruset

Samtliga kurser som är planerade under april månad ställs in med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende kursarrangemang ställs samtliga kurser in som är planerade fram till sista april.

Vi kommer så långt som möjligt försöka att hitta nya datum och genomföra kurserna vid senare tillfälle.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om läget kontinuerligt.

Vid förändringar kommer berörda kursdeltagare bli kontaktade av oss, utifrån det speciella läget är vi alla beredda på att ny information kan komma snabbt!

Läs mer på vår:
samlingssida om coronaviruset med information och länkar 

Läs också