Förbundet lämnar remissvar om hårdare regler för nya nikotinprodukter

Sveriges Tandläkarförbund välkomnar att lagstiftningen för nikotinprodukter skärps. Nikotinbruk har påverkan på både mun- och allmänhälsan och den senaste tidens lansering av nya nikotinprodukter är en utveckling som förbundet är oroad över. Inte minst då dessa produkter utformas för att locka barn och unga.

Bakgrunden till remissen är att det den senaste tiden skett en snabb utveckling av produkter med nikotin för konsumtion och att lagstiftningen inte hunnit med i samma takt. Produkterna marknadsförs inte sällan som tobaksfria, under förespegling att de är hälsosammare än traditionellt tobaksbruk. Produkterna finns i mängder av smaker vilket gör att de attraherar barn och unga, något som Sveriges Tandläkarförbund ser som problematiskt.

Tobaksområdet är en fråga som är viktig för Tandläkarförbundet och vi tycker att det är angeläget att svara och framhålla en skärpt lagstiftning, även om vi håller remissvaret kort.

Läs remissvaret

Läs också